Breaking News
Home / IT (page 4)

IT

تحقیق رایگان آشنائی با پروتکل های SLIP و PPP در word

 تحقیق رایگان آشنائی با پروتکل های SLIP و PPP در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رایگان آشنائی با پروتکل های SLIP و PPP در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله بررسی آشکار سازی بن بست در سیستم عامل توزیع شده در word

 مقاله بررسی آشکار سازی بن بست در سیستم عامل توزیع شده در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی آشکار سازی بن بست در سیستم عامل توزیع شده در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

?پروژه بررسی سیستم های رزور اینترنتی بلیط های اتوبوس بیرون شهری در word

 ?پروژه بررسی سیستم های رزور اینترنتی بلیط های اتوبوس بیرون شهری در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ?پروژه بررسی سیستم های رزور اینترنتی بلیط های اتوبوس بیرون شهری در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

تحقیق سیستم عامل در word

 تحقیق سیستم عامل در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق سیستم عامل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

بررسی امنیت در سیستم عامل و نرم افزارهای كاربردی  در word

 بررسی امنیت در سیستم عامل و نرم افزارهای كاربردی  در word دارای 211 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی امنیت در سیستم عامل و نرم افزارهای كاربردی  در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

بررسی وضعیت سواد دیجتالی در کشور و اقدامات انجام شده در این زمینه در word

 بررسی وضعیت سواد دیجتالی در کشور و اقدامات انجام شده در این زمینه در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی وضعیت سواد دیجتالی در کشور و اقدامات انجام شده در …

Read More »

مقاله نصب و راه اندازی شبکه بصورت work Group در word

 مقاله نصب و راه اندازی شبکه بصورت work Group در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نصب و راه اندازی شبکه بصورت work Group در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله تخصصی در هوش سازمان در word

 مقاله تخصصی در هوش سازمان در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تخصصی در هوش سازمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

بررسی مبحث ماوراء صوت Ultrasound در word

 بررسی مبحث ماوراء صوت Ultrasound در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مبحث ماوراء صوت Ultrasound در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

تحقیق مقدمه ای بر Rational Unified process در word

 تحقیق مقدمه ای بر Rational Unified process در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مقدمه ای بر Rational Unified process در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »