Home / IT (page 5)

IT

?پروژه بررسی سیستم های رزور اینترنتی بلیط های اتوبوس بیرون شهری در word

 ?پروژه بررسی سیستم های رزور اینترنتی بلیط های اتوبوس بیرون شهری در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ?پروژه بررسی سیستم های رزور اینترنتی بلیط های اتوبوس بیرون شهری در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

تحقیق سیستم عامل در word

 تحقیق سیستم عامل در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق سیستم عامل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

بررسی امنیت در سیستم عامل و نرم افزارهای كاربردی  در word

 بررسی امنیت در سیستم عامل و نرم افزارهای كاربردی  در word دارای 211 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی امنیت در سیستم عامل و نرم افزارهای كاربردی  در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

بررسی وضعیت سواد دیجتالی در کشور و اقدامات انجام شده در این زمینه در word

 بررسی وضعیت سواد دیجتالی در کشور و اقدامات انجام شده در این زمینه در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی وضعیت سواد دیجتالی در کشور و اقدامات انجام شده در …

Read More »

مقاله نصب و راه اندازی شبکه بصورت work Group در word

 مقاله نصب و راه اندازی شبکه بصورت work Group در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نصب و راه اندازی شبکه بصورت work Group در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله تخصصی در هوش سازمان در word

 مقاله تخصصی در هوش سازمان در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تخصصی در هوش سازمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

بررسی مبحث ماوراء صوت Ultrasound در word

 بررسی مبحث ماوراء صوت Ultrasound در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مبحث ماوراء صوت Ultrasound در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

تحقیق مقدمه ای بر Rational Unified process در word

 تحقیق مقدمه ای بر Rational Unified process در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مقدمه ای بر Rational Unified process در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

تحقیق انتقال اطلاعات بین کامپیوترها در word

 تحقیق انتقال اطلاعات بین کامپیوترها در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق انتقال اطلاعات بین کامپیوترها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

رشته کامپیوتر : برنامه محاسبه زمان و هزینه در word

 رشته کامپیوتر : برنامه محاسبه زمان و هزینه در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رشته کامپیوتر : برنامه محاسبه زمان و هزینه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »