Home / IT (page 5)

IT

تحقیق اینترنت در word

 تحقیق اینترنت در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق اینترنت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

مقاله IDS سیستم تشخیص نفوذ در word

 مقاله IDS سیستم تشخیص نفوذ در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله IDS سیستم تشخیص نفوذ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

تحقیق مونتاژ(توانایی درک ساختمان) در word

 تحقیق مونتاژ(توانایی درک ساختمان) در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مونتاژ(توانایی درک ساختمان) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

بررسی تاثیر IT در آموزش بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word

 بررسی تاثیر IT در آموزش بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر IT در آموزش بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word  …

Read More »

مقاله Database in Real – Time Systems سیستم‌عامل بی‌درنگ در word

 مقاله Database in Real – Time Systems سیستم‌عامل بی‌درنگ در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Database in Real – Time Systems سیستم‌عامل بی‌درنگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله طراحی با Cad در word

 مقاله طراحی با Cad در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طراحی با Cad در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

ترجمه Java CGI How To جاوا سی جی آی در word

 ترجمه Java CGI How To جاوا سی جی آی در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ترجمه Java CGI How To جاوا سی جی آی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

پروژه سیستم حسابداری در word

 پروژه سیستم حسابداری در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه سیستم حسابداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای نرم افزار در word

 مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای نرم افزار در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای نرم افزار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله نکته هاى پنهان و آشکار ویندوز XP در word

 مقاله نکته هاى پنهان و آشکار ویندوز XP در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نکته هاى پنهان و آشکار ویندوز XP در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »