Home / ادبيات (page 4)

ادبيات

مقاله بررسی مشاهیر در word

 مقاله بررسی مشاهیر در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی مشاهیر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

مقاله نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد ( آب زندگی، سرگذشت کندوها، نون و القلم ) در word

 مقاله نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد ( آب زندگی، سرگذشت کندوها، نون و القلم ) در word دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقد و تفسیر داستانهای …

Read More »

تحقیق دنیا و تصاویر برخاسته از آن در الهی‌نامه، اسرارنامه و تذکرة‌الاولیاء در word

 تحقیق دنیا و تصاویر برخاسته از آن در الهی‌نامه، اسرارنامه و تذکرة‌الاولیاء در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق دنیا و تصاویر برخاسته از آن در الهی‌نامه، اسرارنامه و تذکرة‌الاولیاء …

Read More »

مقاله داستان شور آباد اثر جمال زاده در word

 مقاله داستان شور آباد اثر جمال زاده در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله داستان شور آباد اثر جمال زاده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

مقاله سیماى یهود در ادب منظوم پارسى در word

 مقاله سیماى یهود در ادب منظوم پارسى در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سیماى یهود در ادب منظوم پارسى در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

تحقیق مقایسه و بررسی تصویر و توصیف در شعر معاصر و کلاسیک فارسی با تاکید بر تصاویر اشعار نیما در word

 تحقیق مقایسه و بررسی تصویر و توصیف در شعر معاصر و کلاسیک فارسی با تاکید بر تصاویر اشعار نیما در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مقایسه و بررسی تصویر …

Read More »

مقاله خواجه نصیرالدین طوسی در word

 مقاله خواجه نصیرالدین طوسی در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله خواجه نصیرالدین طوسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

مقاله غرب زدگی زندگی جلال آل احمد در word

 مقاله غرب زدگی زندگی جلال آل احمد در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله غرب زدگی زندگی جلال آل احمد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

پایان نامه سرزمین اندلس در word

 پایان نامه سرزمین اندلس در word دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه سرزمین اندلس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

پایان نامه گفتگو در مجلد اول تاریخ بیهقی در word

 پایان نامه گفتگو در مجلد اول تاریخ بیهقی در word دارای 168 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه گفتگو در مجلد اول تاریخ بیهقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »