Home / ادبيات (page 4)

ادبيات

مقاله سیماى یهود در ادب منظوم پارسى در word

 مقاله سیماى یهود در ادب منظوم پارسى در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سیماى یهود در ادب منظوم پارسى در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

تحقیق مقایسه و بررسی تصویر و توصیف در شعر معاصر و کلاسیک فارسی با تاکید بر تصاویر اشعار نیما در word

 تحقیق مقایسه و بررسی تصویر و توصیف در شعر معاصر و کلاسیک فارسی با تاکید بر تصاویر اشعار نیما در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مقایسه و بررسی تصویر …

Read More »

مقاله خواجه نصیرالدین طوسی در word

 مقاله خواجه نصیرالدین طوسی در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله خواجه نصیرالدین طوسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

مقاله غرب زدگی زندگی جلال آل احمد در word

 مقاله غرب زدگی زندگی جلال آل احمد در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله غرب زدگی زندگی جلال آل احمد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

پایان نامه سرزمین اندلس در word

 پایان نامه سرزمین اندلس در word دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه سرزمین اندلس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

پایان نامه گفتگو در مجلد اول تاریخ بیهقی در word

 پایان نامه گفتگو در مجلد اول تاریخ بیهقی در word دارای 168 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه گفتگو در مجلد اول تاریخ بیهقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

مقاله آموزش املاء در word

 مقاله آموزش املاء در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آموزش املاء در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

مقاله سیری در زندگانی حکیم خیام نیشابوری در word

 مقاله سیری در زندگانی حکیم خیام نیشابوری در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سیری در زندگانی حکیم خیام نیشابوری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

مقاله تأملی در افکار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی ) در word

 مقاله تأملی در افکار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی ) در word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تأملی در افکار و ایده …

Read More »

پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی در word

 پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی در word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »