Home / مهندسي مواد و متالورژي

مهندسي مواد و متالورژي

تحقیق مقدمه ای بر تغذیه گذاری قطعات ریختگی در word

 تحقیق مقدمه ای بر تغذیه گذاری قطعات ریختگی در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مقدمه ای بر تغذیه گذاری قطعات ریختگی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله رایگان آزمایش رنگرزی طبیعی پشم و ابریشم با قرمز دانه.در1 در word

 مقاله رایگان آزمایش رنگرزی طبیعی پشم و ابریشم با قرمز دانه.در1 در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله رایگان آزمایش رنگرزی طبیعی پشم و ابریشم با قرمز دانه.در1 در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

تحقیق چدن خاکستری استنیتی در word

 تحقیق چدن خاکستری استنیتی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق چدن خاکستری استنیتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحقیق آلیاژهای حافظه دار در word

 تحقیق آلیاژهای حافظه دار در word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق آلیاژهای حافظه دار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

گزارش کار درس مواد و روش های ساخت در word

 گزارش کار درس مواد و روش های ساخت در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کار درس مواد و روش های ساخت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله رایگان آلومینیوم در word

 مقاله رایگان آلومینیوم در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله رایگان آلومینیوم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق فلزات آمورف در word

 تحقیق فلزات آمورف در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق فلزات آمورف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق ذوب و تصفیه فولاد در word

 تحقیق ذوب و تصفیه فولاد در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق ذوب و تصفیه فولاد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میکروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده در word

 تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میکروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده در word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میکروآلیاژی و 2 …

Read More »

تحقیق مشخصاتی از ساختارهای میکروسکوپی قطعات ریختگی در word

 تحقیق مشخصاتی از ساختارهای میکروسکوپی قطعات ریختگی در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مشخصاتی از ساختارهای میکروسکوپی قطعات ریختگی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »