Home / پزشکی

پزشکی

پاورپوینت بررسی مسمومیت ها در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت بررسی مسمومیت ها در word دارای 64 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی مسمومیت ها در word  کاملا فرمت …

Read More »

بررسی اثر ملاتونین در زخم معد ه ناشی از اتانول در موش صحرایی كلستاتیك در word

 بررسی اثر ملاتونین در زخم معد ه ناشی از اتانول در موش صحرایی كلستاتیك در word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اثر ملاتونین در زخم معد ه ناشی از اتانول در موش صحرایی …

Read More »

پاورپوینت اقتصاد بهداشت و تحلیل هزینه ها در بخش بهداشت در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت اقتصاد بهداشت و تحلیل هزینه ها در بخش بهداشت در word دارای 29 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت اقتصاد …

Read More »

مقاله کامل روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری در word

 مقاله کامل روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کامل روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی در word

 کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

پاورپوینت هیپوتیروئیدیسم وهایپرتیروئیدیسم در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت هیپوتیروئیدیسم وهایپرتیروئیدیسم در word دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت هیپوتیروئیدیسم وهایپرتیروئیدیسم در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

پاورپوینت ایمونولوژی در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت ایمونولوژی در word دارای 58 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت ایمونولوژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

تحقیق درمورد سلول های بنیادی و کاربرد و اهمیت آن ها در word

 تحقیق درمورد سلول های بنیادی و کاربرد و اهمیت آن ها در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق درمورد سلول های بنیادی و کاربرد و اهمیت آن ها در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

بررسی بیوشیمی عمومی لیپیدها در word

 بررسی بیوشیمی عمومی لیپیدها در word دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی بیوشیمی عمومی لیپیدها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word

 تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در …

Read More »