Home / پزشکی (page 14)

پزشکی

اصلاح عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی كرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی در رابطه با این عوامل در word

 اصلاح عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی كرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی در رابطه با این عوامل در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است …

Read More »

بررسی فیزیولوژی غدد درون ریز در word

 بررسی فیزیولوژی غدد درون ریز در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی فیزیولوژی غدد درون ریز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

بررسی نتایج حاصل از آزمایشات زنان باردار مبتلا به اختلالات هایپرتانسیو در word

 بررسی نتایج حاصل از آزمایشات زنان باردار مبتلا به اختلالات هایپرتانسیو در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی نتایج حاصل از آزمایشات زنان باردار مبتلا به اختلالات هایپرتانسیو در word  …

Read More »

بررسی و ساختمان پلی وینیل الكل در word

 بررسی و ساختمان پلی وینیل الكل در word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و ساختمان پلی وینیل الكل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیماران در word

 استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیماران در word دارای 275 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیماران در word  کاملا فرمت …

Read More »

بررسی آلودگی سالمونلایی در گربه های خانگی در word

 بررسی آلودگی سالمونلایی در گربه های خانگی در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی آلودگی سالمونلایی در گربه های خانگی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

بررسی تاثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل در word

 بررسی تاثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل در word  کاملا فرمت …

Read More »

بررسی كاربرد سی تی اسكن ها در علم پزشكی و سیر تكاملی آنها در word

 بررسی كاربرد سی تی اسكن ها در علم پزشكی و سیر تكاملی آنها در word دارای 216 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی كاربرد سی تی اسكن ها در علم پزشكی و سیر …

Read More »

بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی در word

 بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی در word  …

Read More »

آنـاتـومـی ابـدومـن و بررسی كالبد شناسی شكم در word

 آنـاتـومـی ابـدومـن و بررسی كالبد شناسی شكم در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آنـاتـومـی ابـدومـن و بررسی كالبد شناسی شكم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »