Home / پزشکی (page 2)

پزشکی

پاورپوینت هیپوتیروئیدیسم وهایپرتیروئیدیسم در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت هیپوتیروئیدیسم وهایپرتیروئیدیسم در word دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت هیپوتیروئیدیسم وهایپرتیروئیدیسم در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

پاورپوینت ایمونولوژی در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت ایمونولوژی در word دارای 58 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت ایمونولوژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

تحقیق درمورد سلول های بنیادی و کاربرد و اهمیت آن ها در word

 تحقیق درمورد سلول های بنیادی و کاربرد و اهمیت آن ها در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق درمورد سلول های بنیادی و کاربرد و اهمیت آن ها در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

بررسی بیوشیمی عمومی لیپیدها در word

 بررسی بیوشیمی عمومی لیپیدها در word دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی بیوشیمی عمومی لیپیدها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word

 تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در …

Read More »

تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك در word

 تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك در …

Read More »

پاورپوینت اندومتریوز 33اسلاید در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت اندومتریوز 33اسلاید در word دارای 33 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت اندومتریوز 33اسلاید در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

پاورپوینت کامل استاندارد های اتاق عمل در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت کامل استاندارد های اتاق عمل در word دارای 65 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت کامل استاندارد های اتاق عمل …

Read More »

پاورپوینت سوختگی و اقدامات پرستاری در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت سوختگی و اقدامات پرستاری در word دارای 114 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت سوختگی و اقدامات پرستاری در word  …

Read More »

پاورپوینت مراحل کونچر ساق در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت مراحل کونچر ساق در word دارای 61 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت مراحل کونچر ساق در word  کاملا فرمت …

Read More »