Home / متفرقه (page 10)

متفرقه

مقاله ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های آماری: مطالعه موردی منطقه رامیان در word

 مقاله ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های آماری: مطالعه موردی منطقه رامیان در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های آماری: مطالعه موردی منطقه …

Read More »

مقاله تولید نانوذرات اسانس روغنی زیره در word

 مقاله تولید نانوذرات اسانس روغنی زیره در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تولید نانوذرات اسانس روغنی زیره در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله ارزیابی مدل های خشک شدن لایه نازک برای توصیف سینتیک خشک کردن خرمالو (رقم کاکی) در word

 مقاله ارزیابی مدل های خشک شدن لایه نازک برای توصیف سینتیک خشک کردن خرمالو (رقم کاکی) در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی مدل های خشک شدن لایه نازک برای توصیف سینتیک …

Read More »

مقاله Single phase and three phase power quality disturbance Recognition using Sدرtransform در word

 مقاله Single phase and three phase power quality disturbance Recognition using Sدرtransform در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Single phase and three phase power quality disturbance Recognition using Sدرtransform در word  کاملا …

Read More »

مقاله بهبود الگوریتم اجتماع ذرات توسط آنالیز حساسیت جهت تشخیص خرابی سازه ها در word

 مقاله بهبود الگوریتم اجتماع ذرات توسط آنالیز حساسیت جهت تشخیص خرابی سازه ها در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بهبود الگوریتم اجتماع ذرات توسط آنالیز حساسیت جهت تشخیص خرابی سازه ها در …

Read More »

مقاله آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان در word

 مقاله آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله روش جدید مدلسازی شبکه های توزیع و بازیابی به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک در word

 مقاله روش جدید مدلسازی شبکه های توزیع و بازیابی به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله روش جدید مدلسازی شبکه های توزیع و بازیابی …

Read More »

مقاله بررسی اثر دمای ورودی و فشار درون راکتور بر روی گزینش‌پذیری کاتالیست سه فلزی FeدرCoدرMn/MgO در واکنش فیشرتروپش در word

 مقاله بررسی اثر دمای ورودی و فشار درون راکتور بر روی گزینش‌پذیری کاتالیست سه فلزی FeدرCoدرMn/MgO در واکنش فیشرتروپش در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثر دمای ورودی و فشار درون …

Read More »

مقاله آنالیزپاسخ لرزه ای زمین به روش بهینه شده موجکی توابع انتقال در word

 مقاله آنالیزپاسخ لرزه ای زمین به روش بهینه شده موجکی توابع انتقال در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آنالیزپاسخ لرزه ای زمین به روش بهینه شده موجکی توابع انتقال در word  کاملا …

Read More »

مقاله کیفیتمیکروبی آب شناگاه های دریای خزر در سواحل استان گلستان در word

 مقاله کیفیتمیکروبی آب شناگاه های دریای خزر در سواحل استان گلستان در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کیفیتمیکروبی آب شناگاه های دریای خزر در سواحل استان گلستان در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »