Home / متفرقه (page 2)

متفرقه

مقاله نقش نقاشی قهوه خانه ای دردنیای امروزباهدف توسعه وبه کارگیری آن در word

 مقاله نقش نقاشی قهوه خانه ای دردنیای امروزباهدف توسعه وبه کارگیری آن در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقش نقاشی قهوه خانه ای دردنیای امروزباهدف توسعه وبه کارگیری آن در word  کاملا …

Read More »

مقاله شناسایی کویل های تولید جرقه خودرو و ارائه روش تست کویل های ولتاژ بالا قبل از رزین ریزی در word

 مقاله شناسایی کویل های تولید جرقه خودرو و ارائه روش تست کویل های ولتاژ بالا قبل از رزین ریزی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شناسایی کویل های تولید جرقه خودرو و …

Read More »

مقاله SSRs شناسایی و بررسی ژنتیکی بین ارقام و گونه های گلابی با نشانگر در word

 مقاله SSRs شناسایی و بررسی ژنتیکی بین ارقام و گونه های گلابی با نشانگر در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله SSRs شناسایی و بررسی ژنتیکی بین ارقام و گونه های گلابی با …

Read More »

مقاله طراحی مبدلDC/DCترکیبی برای کاربردهای پیل سوختی در word

 مقاله طراحی مبدلDC/DCترکیبی برای کاربردهای پیل سوختی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طراحی مبدلDC/DCترکیبی برای کاربردهای پیل سوختی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی اندیس مس ظفرقند با استفاده از روش فرکتالی عیاردر مساحت و مقایسه با روش آمار کلاسیک در word

 مقاله جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی اندیس مس ظفرقند با استفاده از روش فرکتالی عیاردر مساحت و مقایسه با روش آمار کلاسیک در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی اندیس …

Read More »

مقاله بررسی نقش رسانه های نوین ارتباطی در توسعه اشتغال در word

 مقاله بررسی نقش رسانه های نوین ارتباطی در توسعه اشتغال در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی نقش رسانه های نوین ارتباطی در توسعه اشتغال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله بررسی عملکرد عرض شکاف درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل در word

 مقاله بررسی عملکرد عرض شکاف درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی عملکرد عرض شکاف درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله تفکر سیستمی و تاثیر آن بر فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران در word

 مقاله تفکر سیستمی و تاثیر آن بر فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تفکر سیستمی و تاثیر آن بر فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری …

Read More »

مقاله پیش بینی وفاداری دانش آموزان دختر مدارس غیر دولتی بر اساس اعتماد، تعهد و رضایت از مدرسه در word

 مقاله پیش بینی وفاداری دانش آموزان دختر مدارس غیر دولتی بر اساس اعتماد، تعهد و رضایت از مدرسه در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پیش بینی وفاداری دانش آموزان دختر مدارس غیر …

Read More »

مقاله بررسی بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مهاربندهای واگرا با پیوند قائم جفت در word

 مقاله بررسی بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مهاربندهای واگرا با پیوند قائم جفت در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی موجود …

Read More »