Breaking News
Home / متفرقه (page 2)

متفرقه

مقاله تشخیص ناهم سطحی پایه های موتوریکی ازکمپرسورهای واحد احیاءمستقیم شرکت فولادمبارکه بااستفاده از آنالیز ارتعاشات در word

 مقاله تشخیص ناهم سطحی پایه های موتوریکی ازکمپرسورهای واحد احیاءمستقیم شرکت فولادمبارکه بااستفاده از آنالیز ارتعاشات در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تشخیص ناهم سطحی پایه های موتوریکی ازکمپرسورهای واحد احیاءمستقیم شرکت …

Read More »

مقاله بررسی ابعاد اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه انرژی با استفاده پویایی های سیستم در word

 مقاله بررسی ابعاد اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه انرژی با استفاده پویایی های سیستم در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی ابعاد اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه انرژی …

Read More »

مقاله برنامه‌ریزی چند هدفه تامین توام برای کالای فسادپذیر با چند خریدار در word

 مقاله برنامه‌ریزی چند هدفه تامین توام برای کالای فسادپذیر با چند خریدار در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برنامه‌ریزی چند هدفه تامین توام برای کالای فسادپذیر با چند خریدار در word  کاملا …

Read More »

مقاله Affinity purification and partial characterization of systemic immunoglobulin of Barbus sharpeyi در word

 مقاله Affinity purification and partial characterization of systemic immunoglobulin of Barbus sharpeyi در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Affinity purification and partial characterization of systemic immunoglobulin of Barbus sharpeyi در word  کاملا …

Read More »

مقاله تکرار داده در گرید با داده کاوی براساس یادگیری در word

 مقاله تکرار داده در گرید با داده کاوی براساس یادگیری در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تکرار داده در گرید با داده کاوی براساس یادگیری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله طراحی پردیس سینمایی و تاثیرات فرهنگ و زیبا سازی در شهرسازی و توسعه پایدار در word

 مقاله طراحی پردیس سینمایی و تاثیرات فرهنگ و زیبا سازی در شهرسازی و توسعه پایدار در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طراحی پردیس سینمایی و تاثیرات فرهنگ و زیبا سازی در شهرسازی …

Read More »

مقاله بررسی نفوذ پرتابه ها در دیوارهای پرکننده (مقایسه موردی دیوارهای پرکننده از جنس مصالح بتن سبک و مصالح بنایی) در word

 مقاله بررسی نفوذ پرتابه ها در دیوارهای پرکننده (مقایسه موردی دیوارهای پرکننده از جنس مصالح بتن سبک و مصالح بنایی) در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی نفوذ پرتابه ها در دیوارهای …

Read More »

مقاله کاربرد منطق فازی وروش ahp درپهنه بندی پتانسیل آلودگی خاک به عناصرسرب وروی در word

 مقاله کاربرد منطق فازی وروش ahp درپهنه بندی پتانسیل آلودگی خاک به عناصرسرب وروی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کاربرد منطق فازی وروش ahp درپهنه بندی پتانسیل آلودگی خاک به عناصرسرب …

Read More »

مقاله حذف رنگ آزوی اسیدزرد36 ازمحلولهای آبی بااستفاده ازمیوه درخت کاج اصلاح شده بااسیدسولفوریک: بررسی ایزوترم وسینتیک جذب در word

 مقاله حذف رنگ آزوی اسیدزرد36 ازمحلولهای آبی بااستفاده ازمیوه درخت کاج اصلاح شده بااسیدسولفوریک: بررسی ایزوترم وسینتیک جذب در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله حذف رنگ آزوی اسیدزرد36 ازمحلولهای آبی بااستفاده ازمیوه …

Read More »

مقاله معرفی ماگماتیسم بایمودال پست ژوراسیک درناحیه فریمان در word

 مقاله معرفی ماگماتیسم بایمودال پست ژوراسیک درناحیه فریمان در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله معرفی ماگماتیسم بایمودال پست ژوراسیک درناحیه فریمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »