Home / متفرقه (page 30)

متفرقه

مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در word

 مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره کل …

Read More »

مقاله شبیه سازی عددی تنشهای پسماند در فر آیند ماشینکاری EDMبا استفاده از روشالمان محدود در word

 مقاله شبیه سازی عددی تنشهای پسماند در فر آیند ماشینکاری EDMبا استفاده از روشالمان محدود در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شبیه سازی عددی تنشهای پسماند در فر آیند ماشینکاری EDMبا استفاده …

Read More »

مقاله اصلاح گامای تصویر بر اساس میانگین روشنایی و انحراف از مرکز هیستوگرام در word

 مقاله اصلاح گامای تصویر بر اساس میانگین روشنایی و انحراف از مرکز هیستوگرام در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اصلاح گامای تصویر بر اساس میانگین روشنایی و انحراف از مرکز هیستوگرام در …

Read More »

مقاله ساختار پیچک های اقیانوسی در دریای عمان و اثر آن روی پخش افقی در word

 مقاله ساختار پیچک های اقیانوسی در دریای عمان و اثر آن روی پخش افقی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ساختار پیچک های اقیانوسی در دریای عمان و اثر آن روی پخش …

Read More »

مقاله اثر مقادیر مختلف کود اوره بر عملکرد و تجمع نیترات در اندام های قابل مصرف اسفناج در word

 مقاله اثر مقادیر مختلف کود اوره بر عملکرد و تجمع نیترات در اندام های قابل مصرف اسفناج در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثر مقادیر مختلف کود اوره بر عملکرد و تجمع …

Read More »

مقاله بکارگیری الگوریتم های داده کاوی در تحلیل داده های پزشکی در word

 مقاله بکارگیری الگوریتم های داده کاوی در تحلیل داده های پزشکی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بکارگیری الگوریتم های داده کاوی در تحلیل داده های پزشکی در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر رشد میکروبی و بافت نان سنگک نیم پخته در word

 مقاله اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر رشد میکروبی و بافت نان سنگک نیم پخته در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر رشد میکروبی و …

Read More »

مقاله بررسی خواص رئولوژی، رنگ سنجی و حسی بیسکوئیت تهیه شده از آردگندم سن زده در word

 مقاله بررسی خواص رئولوژی، رنگ سنجی و حسی بیسکوئیت تهیه شده از آردگندم سن زده در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی خواص رئولوژی، رنگ سنجی و حسی بیسکوئیت تهیه شده از …

Read More »

مقاله ایمنی پرواز و پیش بینی تلاطم هوای صاف روی ایران در word

 مقاله ایمنی پرواز و پیش بینی تلاطم هوای صاف روی ایران در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ایمنی پرواز و پیش بینی تلاطم هوای صاف روی ایران در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله ممیزی انرژی در بلوک 3 ساختمان دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس تهران در word

 مقاله ممیزی انرژی در بلوک 3 ساختمان دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس تهران در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ممیزی انرژی در بلوک 3 ساختمان دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس تهران در …

Read More »