Breaking News
Home / متفرقه (page 4)

متفرقه

مقاله بررسی رفتارقابهای فولادی گیردار با پوشش ضد آتش و قابهای فولادی گیردار معمولی تحت آتش سوزی پس از زلزله و آتش سوزیعادی در word

 مقاله بررسی رفتارقابهای فولادی گیردار با پوشش ضد آتش و قابهای فولادی گیردار معمولی تحت آتش سوزی پس از زلزله و آتش سوزیعادی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی رفتارقابهای فولادی …

Read More »

مقاله روشی برای تعیین مقدار نیروی پیشتنیدگی در سازههای پیش تنیده موجود با استفاده ازآزمایشهای رفتارسنجی کلی به کمک الگوریتم ژنتیک در word

 مقاله روشی برای تعیین مقدار نیروی پیشتنیدگی در سازههای پیش تنیده موجود با استفاده ازآزمایشهای رفتارسنجی کلی به کمک الگوریتم ژنتیک در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله روشی برای تعیین مقدار نیروی …

Read More »

مقاله کاربرد انرژی خورشیدی درساختمانها(نمونه مطالعاتی بناهای شهر ارومیه) در word

 مقاله کاربرد انرژی خورشیدی درساختمانها(نمونه مطالعاتی بناهای شهر ارومیه) در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کاربرد انرژی خورشیدی درساختمانها(نمونه مطالعاتی بناهای شهر ارومیه) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله بررسی تحول فضایی در معماری مسکن بعد ازانقلاب اسلامی تحت تاثیر استفاده از فن آوریهای نوین در زندگی شهری – نمونه موردی: شهر اردبیل در word

 مقاله بررسی تحول فضایی در معماری مسکن بعد ازانقلاب اسلامی تحت تاثیر استفاده از فن آوریهای نوین در زندگی شهری – نمونه موردی: شهر اردبیل در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی …

Read More »

مقاله مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان در word

 مقاله مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای …

Read More »

مقاله پیش بینی رضایت زناشویی و رضایت از زندگی بر مبنای سبک های دلبستگی در word

 مقاله پیش بینی رضایت زناشویی و رضایت از زندگی بر مبنای سبک های دلبستگی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پیش بینی رضایت زناشویی و رضایت از زندگی بر مبنای سبک های …

Read More »

مقاله کاربرد و مقایسه فناوری های نوین Bioactive Packaging و MAP در بسته بندی گوشت و فرآورده های گوشتی در word

 مقاله کاربرد و مقایسه فناوری های نوین Bioactive Packaging و MAP در بسته بندی گوشت و فرآورده های گوشتی در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کاربرد و مقایسه فناوری های نوین Bioactive …

Read More »

مقاله مطالعه شاخصهای مهم اندازهای توده همسال طبیعی ون (مطالعه موردی: بخش چلیر جنگل خیرود) در word

 مقاله مطالعه شاخصهای مهم اندازهای توده همسال طبیعی ون (مطالعه موردی: بخش چلیر جنگل خیرود) در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه شاخصهای مهم اندازهای توده همسال طبیعی ون (مطالعه موردی: بخش …

Read More »

مقاله تاثیر استفاده از عصاره الکلی گیاه آویشن باغی در تغذیه مرغان تخمگذار بر عملکرد و ماندگاری تخم مرغ تحت شرایط تنش حرارتی در word

 مقاله تاثیر استفاده از عصاره الکلی گیاه آویشن باغی در تغذیه مرغان تخمگذار بر عملکرد و ماندگاری تخم مرغ تحت شرایط تنش حرارتی در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر استفاده از …

Read More »

مقاله مروری بر روش های تشخیص آریتمی های بطنی از روی سیگنال الکتروکاردیوگرام در word

 مقاله مروری بر روش های تشخیص آریتمی های بطنی از روی سیگنال الکتروکاردیوگرام در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مروری بر روش های تشخیص آریتمی های بطنی از روی سیگنال الکتروکاردیوگرام در …

Read More »