Home / متفرقه (page 4)

متفرقه

مقاله اثر الگوی کشت محصولات زراعی بر روی مصرف نهاده ها به ویژه آب، قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه ها (مطالعه موردی: شهرستان هرات) در word

 مقاله اثر الگوی کشت محصولات زراعی بر روی مصرف نهاده ها به ویژه آب، قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه ها (مطالعه موردی: شهرستان هرات) در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثر …

Read More »

مقاله دور کاری:تحول سازمانی یا انزوای حرفه ای در word

 مقاله دور کاری:تحول سازمانی یا انزوای حرفه ای در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله دور کاری:تحول سازمانی یا انزوای حرفه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله رخساره ها و محیط رسوبی سنگهای کرتاسه زیرین در منطقه خوراسگان (شرق اصفهان) در word

 مقاله رخساره ها و محیط رسوبی سنگهای کرتاسه زیرین در منطقه خوراسگان (شرق اصفهان) در word دارای 0 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله رخساره ها و محیط رسوبی سنگهای کرتاسه زیرین در منطقه خوراسگان (شرق …

Read More »

مقاله بررسی تأثیر انگیزه موفقیت بر جهت گیری کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در word

 مقاله بررسی تأثیر انگیزه موفقیت بر جهت گیری کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تأثیر انگیزه موفقیت بر جهت گیری کارآفرینی دانشجویان کارشناسی …

Read More »

مقاله بررسی پارامترهای موثر بر ظرفیت کمانشی غیر الاستیک ورق اتصال بادبندی در ساختمانهای فولادی در word

 مقاله بررسی پارامترهای موثر بر ظرفیت کمانشی غیر الاستیک ورق اتصال بادبندی در ساختمانهای فولادی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی پارامترهای موثر بر ظرفیت کمانشی غیر الاستیک ورق اتصال بادبندی …

Read More »

مقاله Risk assessment of mining impacts on environment and water resources در word

 مقاله Risk assessment of mining impacts on environment and water resources در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Risk assessment of mining impacts on environment and water resources در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله شبیهسازی حفرهی الکترونی پایا توسط معادلهی ولاسوف به روش مسیرهای مشخصه در word

 مقاله شبیهسازی حفرهی الکترونی پایا توسط معادلهی ولاسوف به روش مسیرهای مشخصه در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شبیهسازی حفرهی الکترونی پایا توسط معادلهی ولاسوف به روش مسیرهای مشخصه در word  کاملا …

Read More »

مقاله خزر و حقوق بین الملل محیط زیست (بسترهای حقوقی حل بحران زیست محیطی خزر) در word

 مقاله خزر و حقوق بین الملل محیط زیست (بسترهای حقوقی حل بحران زیست محیطی خزر) در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله خزر و حقوق بین الملل محیط زیست (بسترهای حقوقی حل بحران …

Read More »

مقاله بررسی آلودگی آب های زیرزمینی در اطراف پالایشگاه ها در word

 مقاله بررسی آلودگی آب های زیرزمینی در اطراف پالایشگاه ها در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی آلودگی آب های زیرزمینی در اطراف پالایشگاه ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله بررسی رابطه شوری با عملکرد گندم در مزرعه ارتش گرگان با استفاده از روش های درون یابی کلاسیک در word

 مقاله بررسی رابطه شوری با عملکرد گندم در مزرعه ارتش گرگان با استفاده از روش های درون یابی کلاسیک در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی رابطه شوری با عملکرد گندم در …

Read More »