Breaking News
Home / متفرقه (page 4)

متفرقه

مقاله اثر گرلین اگزوژن بر تغییر سطح آنزیم های کبدی ناشی از لیپوپلی ساکارید باکتریایی در موش های صحرایی در word

 مقاله اثر گرلین اگزوژن بر تغییر سطح آنزیم های کبدی ناشی از لیپوپلی ساکارید باکتریایی در موش های صحرایی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثر گرلین اگزوژن بر تغییر سطح آنزیم …

Read More »

مقاله اجرای استراتژی های سازمانی با استفاده از رویکرد تلفیقی تکنیک عمومی حل مساله و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در word

 مقاله اجرای استراتژی های سازمانی با استفاده از رویکرد تلفیقی تکنیک عمومی حل مساله و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اجرای استراتژی های سازمانی با استفاده از …

Read More »

مقاله ارائه یک روش جدید فازیدرژنتیکی برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم در word

 مقاله ارائه یک روش جدید فازیدرژنتیکی برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارائه یک روش جدید فازیدرژنتیکی برای کاهش مصرف انرژی در شبکه …

Read More »

مقاله توسعه پایدار و اثر قابلیت کاهشی ضرائب ایین نامه 2800 با استفاده از بلوکهای سبکدانه اتشفشانی در سازه ها در word

 مقاله توسعه پایدار و اثر قابلیت کاهشی ضرائب ایین نامه 2800 با استفاده از بلوکهای سبکدانه اتشفشانی در سازه ها در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله توسعه پایدار و اثر قابلیت کاهشی …

Read More »

مقاله بررسی مقاومت فشاری خمشی و مدول الاستسیته بتن خودتراکم SCC حاوی خاکستر پوسته شلتوک برنج در word

 مقاله بررسی مقاومت فشاری خمشی و مدول الاستسیته بتن خودتراکم SCC حاوی خاکستر پوسته شلتوک برنج در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی مقاومت فشاری خمشی و مدول الاستسیته بتن خودتراکم SCC …

Read More »

مقاله بررسی کارایی مدل های هوشمند در استخراج منحنی تداوم جریان مطالعه موردی: ایستگاه خزانگاه رودخانه ارس در word

 مقاله بررسی کارایی مدل های هوشمند در استخراج منحنی تداوم جریان مطالعه موردی: ایستگاه خزانگاه رودخانه ارس در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی کارایی مدل های هوشمند در استخراج منحنی تداوم …

Read More »

مقاله عوامل و موانع در نوآوری سازمانی در word

 مقاله عوامل و موانع در نوآوری سازمانی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله عوامل و موانع در نوآوری سازمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله بررسی دوره‌های خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) در word

 مقاله بررسی دوره‌های خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی دوره‌های خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری با …

Read More »

مقاله استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچگان برای مدلسازی و کاهش آلاینده هادر موتورهای دیزل پاشش مستقیم در word

 مقاله استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچگان برای مدلسازی و کاهش آلاینده هادر موتورهای دیزل پاشش مستقیم در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچگان برای مدلسازی و …

Read More »

مقاله نقد و بررسی نظریهای اثربخشی در word

 مقاله نقد و بررسی نظریهای اثربخشی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقد و بررسی نظریهای اثربخشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »