Home / متفرقه (page 5)

متفرقه

مقاله Design schools building being a teacher در word

 مقاله Design schools building being a teacher در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Design schools building being a teacher در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله اثر استفاده از الدرکارنیتین به همراه دانههای روغنی کانولا و سویا بر برخی از فراسنجه های خون در بره های درحال رشد نژاد افشاری در word

 مقاله اثر استفاده از الدرکارنیتین به همراه دانههای روغنی کانولا و سویا بر برخی از فراسنجه های خون در بره های درحال رشد نژاد افشاری در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثر …

Read More »

مقاله تحلیل و بررسی عددی تاثیر زاویه انشعاب جزء ساختاری هانی کام ها بر روی انرژی جذب شده تحت بار ضربه‎ای در word

 مقاله تحلیل و بررسی عددی تاثیر زاویه انشعاب جزء ساختاری هانی کام ها بر روی انرژی جذب شده تحت بار ضربه‎ای در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تحلیل و بررسی عددی تاثیر …

Read More »

مقاله مدیریت بحران و احیاء سکونتگاه های روستایی شهرستان ورزقان با استفاده ازتکنیک های نوین در word

 مقاله مدیریت بحران و احیاء سکونتگاه های روستایی شهرستان ورزقان با استفاده ازتکنیک های نوین در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدیریت بحران و احیاء سکونتگاه های روستایی شهرستان ورزقان با استفاده …

Read More »

مقاله بررسی کیفیت زندگی دربافت های تاریخی شهرهای ایران – نمونه موردی شهرسبزوار در word

 مقاله بررسی کیفیت زندگی دربافت های تاریخی شهرهای ایران – نمونه موردی شهرسبزوار در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی کیفیت زندگی دربافت های تاریخی شهرهای ایران – نمونه موردی شهرسبزوار در …

Read More »

مقاله بررسی ژنوتیپ های کابلی و دسی نخودCicer arietinum. L از نظر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جهت تعیین شاخص های تحمل به خشکی در word

 مقاله بررسی ژنوتیپ های کابلی و دسی نخودCicer arietinum. L از نظر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جهت تعیین شاخص های تحمل به خشکی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی ژنوتیپ …

Read More »

مقاله A CulturalدرDiscoursal Approach towards Adaptation in English Translation of Shabestary’s Gulshan I Raz در word

 مقاله A CulturalدرDiscoursal Approach towards Adaptation in English Translation of Shabestary’s Gulshan I Raz در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله A CulturalدرDiscoursal Approach towards Adaptation in English Translation of Shabestary’s Gulshan I …

Read More »

مقاله مدل اخلاق کسب و کار در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال در word

 مقاله مدل اخلاق کسب و کار در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدل اخلاق کسب و کار در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال در …

Read More »

مقاله تصویربرداری پارامتر غیرخطی بودن در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU در word

 مقاله تصویربرداری پارامتر غیرخطی بودن در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تصویربرداری پارامتر غیرخطی بودن در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU در …

Read More »

مقاله بررسی سلسله مراتب شهری استان خراسان رضوی حاکمیت نخست شهر مشهد در word

 مقاله بررسی سلسله مراتب شهری استان خراسان رضوی حاکمیت نخست شهر مشهد در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی سلسله مراتب شهری استان خراسان رضوی حاکمیت نخست شهر مشهد در word  کاملا …

Read More »