Breaking News
Home / متفرقه

متفرقه

بهسازی رویه های آسفالتی معابرشهری دربرابرترکهای خستگی بااستفاده ازروکشهای آسفالتی مسلح شده الیافی در word

 بهسازی رویه های آسفالتی معابرشهری دربرابرترکهای خستگی بااستفاده ازروکشهای آسفالتی مسلح شده الیافی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بهسازی رویه های آسفالتی معابرشهری دربرابرترکهای خستگی بااستفاده ازروکشهای آسفالتی مسلح شده الیافی در …

Read More »

اثر شوری آب بر روی تورم clay و تخریب سازند formation damage در word

 اثر شوری آب بر روی تورم clay و تخریب سازند formation damage در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اثر شوری آب بر روی تورم clay و تخریب سازند formation damage در word  کاملا …

Read More »

اعتمادسازی ی تاثیر آن بر عملکرد سازمانی کارکىان در word

 اعتمادسازی ی تاثیر آن بر عملکرد سازمانی کارکىان در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اعتمادسازی ی تاثیر آن بر عملکرد سازمانی کارکىان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

بهینه سازی عملکرد بادگیرها و مدیریت مصرف انرژی پایدار در word

 بهینه سازی عملکرد بادگیرها و مدیریت مصرف انرژی پایدار در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بهینه سازی عملکرد بادگیرها و مدیریت مصرف انرژی پایدار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (مورد مطالعه : شرکت فولاد مبارکه اصفهان) در word

 پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (مورد مطالعه : شرکت فولاد مبارکه اصفهان) در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پیش بینی قیمت سهام …

Read More »

راهکاری جهت یافتن مسیر بهینه اعتماد در شبکه های نظیر به نظیر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات در word

 راهکاری جهت یافتن مسیر بهینه اعتماد در شبکه های نظیر به نظیر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد راهکاری جهت یافتن مسیر بهینه اعتماد در …

Read More »

ردپای دیپلماسی در تاریخ بیهقی در word

 ردپای دیپلماسی در تاریخ بیهقی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ردپای دیپلماسی در تاریخ بیهقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه …

Read More »

بررسی رابطه ی توسعه ی منابع انسانی بر تعالی سازمان در دستگاه های اجرایی شهرستان ممسنی در word

 بررسی رابطه ی توسعه ی منابع انسانی بر تعالی سازمان در دستگاه های اجرایی شهرستان ممسنی در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه ی توسعه ی منابع انسانی بر تعالی سازمان در …

Read More »