Breaking News
Home / متفرقه

متفرقه

برآورد تبخیر و تعرق استان کردستان با استفاده از اطلاعات آب و هوایی و روش فائودرپنمندرمانتیث در word

 برآورد تبخیر و تعرق استان کردستان با استفاده از اطلاعات آب و هوایی و روش فائودرپنمندرمانتیث در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد برآورد تبخیر و تعرق استان کردستان با استفاده از اطلاعات آب …

Read More »

تعیین نفوذپذیری مخازن هیدروکربوری با استفاده از سیستم های عصبی در فازی انطباق پذیر (ANFIS) ( با نگاهی موردی به میدان پارس جنوبی ) در word

 تعیین نفوذپذیری مخازن هیدروکربوری با استفاده از سیستم های عصبی در فازی انطباق پذیر (ANFIS) ( با نگاهی موردی به میدان پارس جنوبی ) در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین نفوذپذیری مخازن …

Read More »

بررسی مقاومت به خشکی در تعدادی از ژنوتیپ های گندم دروم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش در word

 بررسی مقاومت به خشکی در تعدادی از ژنوتیپ های گندم دروم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مقاومت به خشکی در تعدادی از ژنوتیپ …

Read More »

فن آوری بتن سبز در راستای مفاهیم کلان حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در word

 فن آوری بتن سبز در راستای مفاهیم کلان حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فن آوری بتن سبز در راستای مفاهیم کلان حفظ محیط زیست و توسعه …

Read More »

تحلیل نقش و اثر رفتار سیاسی بر عملکرد سازمانی در word

 تحلیل نقش و اثر رفتار سیاسی بر عملکرد سازمانی در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل نقش و اثر رفتار سیاسی بر عملکرد سازمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

بررسی آسیب پذیری ذاتی آبخوان دشت قیدار(خررود) در word

 بررسی آسیب پذیری ذاتی آبخوان دشت قیدار(خررود) در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی آسیب پذیری ذاتی آبخوان دشت قیدار(خررود) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار با خلاقیت فردی کارکنان در شعب بانک صادرات غرب استان مازندران در word

 بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار با خلاقیت فردی کارکنان در شعب بانک صادرات غرب استان مازندران در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار با خلاقیت فردی کارکنان …

Read More »

مدیریت عملکرد با تاکید بر ارزیابی منابع انسانی در word

 مدیریت عملکرد با تاکید بر ارزیابی منابع انسانی در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدیریت عملکرد با تاکید بر ارزیابی منابع انسانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

تعیین میزان کادمیوم در رسوبات و ماکروبنتوزهای تالاب چغاخور در word

 تعیین میزان کادمیوم در رسوبات و ماکروبنتوزهای تالاب چغاخور در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین میزان کادمیوم در رسوبات و ماکروبنتوزهای تالاب چغاخور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله استراتژی تولید: چگونه به كلاس جهانی می رسد در word

 مقاله استراتژی تولید: چگونه به كلاس جهانی می رسد در word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استراتژی تولید: چگونه به كلاس جهانی می رسد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »