Breaking News
Home / متفرقه

متفرقه

مقایسه نگرش ورزشی دانش آموزان پسر دبیرستانهای عادی و تیزهوشان مطالعه موردی شهر کرمان در word

 مقایسه نگرش ورزشی دانش آموزان پسر دبیرستانهای عادی و تیزهوشان مطالعه موردی شهر کرمان در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه نگرش ورزشی دانش آموزان پسر دبیرستانهای عادی و تیزهوشان مطالعه موردی شهر …

Read More »

بررسی محرومیت های اجتماعی فرزند طبیعی در حقوق ایران در word

 بررسی محرومیت های اجتماعی فرزند طبیعی در حقوق ایران در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی محرومیت های اجتماعی فرزند طبیعی در حقوق ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

بررسی رفتاراتصالات صفحه انتهایی باسیستم ستون در درختی در word

 بررسی رفتاراتصالات صفحه انتهایی باسیستم ستون در درختی در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رفتاراتصالات صفحه انتهایی باسیستم ستون در درختی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

ارائه الگوهای پایداری در طراحی اقلیمی مسکن در اقلیم سرد (تبریز) در word

 ارائه الگوهای پایداری در طراحی اقلیمی مسکن در اقلیم سرد (تبریز) در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارائه الگوهای پایداری در طراحی اقلیمی مسکن در اقلیم سرد (تبریز) در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مدل سازی و حل مسئله مسیریابی موجودی در سیستم توزیع سه سطحی با محدودیت عرضه با استفاده از الگوریتم ژنتیک در word

 مدل سازی و حل مسئله مسیریابی موجودی در سیستم توزیع سه سطحی با محدودیت عرضه با استفاده از الگوریتم ژنتیک در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدل سازی و حل مسئله مسیریابی موجودی …

Read More »

نقش برجسته کورانگون و نقش آن در توسعه گردشگری شهرستان رستم در word

 نقش برجسته کورانگون و نقش آن در توسعه گردشگری شهرستان رستم در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش برجسته کورانگون و نقش آن در توسعه گردشگری شهرستان رستم در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

تشخیص آریتمی های قلبی از روی سیگنال ECG با استفاد از ویژگی صوتی MFCC ، اصلی (PCA) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) در word

 تشخیص آریتمی های قلبی از روی سیگنال ECG با استفاد از ویژگی صوتی MFCC ، اصلی (PCA) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تشخیص آریتمی های قلبی از …

Read More »

مدل سازی زنجیره تأمین حلقه بسته دو هدفه در مدیریت پسماندهای بیمارستانی در word

 مدل سازی زنجیره تأمین حلقه بسته دو هدفه در مدیریت پسماندهای بیمارستانی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدل سازی زنجیره تأمین حلقه بسته دو هدفه در مدیریت پسماندهای بیمارستانی در word  کاملا …

Read More »

طراحی و بهینه سازی مدارات منطقی ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در word

 طراحی و بهینه سازی مدارات منطقی ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی و بهینه سازی مدارات منطقی ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در word  کاملا …

Read More »