Home / متفرقه

متفرقه

عوامل موثر مکانیابی منطقه مرزی مهران به عنوان یک منطقه مهم در روابط سیاسی واقتصادی ومراودات با کشور عراق با تأکید بر بازارچه های مرزی در word

 عوامل موثر مکانیابی منطقه مرزی مهران به عنوان یک منطقه مهم در روابط سیاسی واقتصادی ومراودات با کشور عراق با تأکید بر بازارچه های مرزی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد عوامل موثر …

Read More »

مقاله پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت در word

 مقاله پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word

 بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word

 Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

پیش بینی جایگاه شرکت مخابرات استان کرمان در مقایسه با رقبا در بازار فروش ADSL در word

 پیش بینی جایگاه شرکت مخابرات استان کرمان در مقایسه با رقبا در بازار فروش ADSL در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پیش بینی جایگاه شرکت مخابرات استان کرمان در مقایسه با رقبا در …

Read More »

مطالعه تغییرات انتالپی با فشارE Hm P , در سیستم دو جزیی شامل اتیل فرمات و 1 دربوتانول در محدوده ? / ? ی دمایی 293.15 الی 323.15 در word

 مطالعه تغییرات انتالپی با فشارE Hm P , در سیستم دو جزیی شامل اتیل فرمات و 1 دربوتانول در محدوده ? / ? ی دمایی 293.15 الی 323.15 در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل …

Read More »

تولید و بررسی خازن های الکتروشیمیایی بر پایه نانو کامپوزیت مگنتیک کربن بلک سنتز شده با امواج فراصوت در word

 تولید و بررسی خازن های الکتروشیمیایی بر پایه نانو کامپوزیت مگنتیک کربن بلک سنتز شده با امواج فراصوت در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تولید و بررسی خازن های الکتروشیمیایی بر پایه نانو …

Read More »

شیپ فایل مرز شهرستان دیلم در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل Gis (جی آی اس) ارائه میگردد  شیپ فایل مرز شهرستان دیلم در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Gis می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ArcGis (آرک جی ای اس) شیپ فایل مرز شهرستان …

Read More »

شیپ فایل مرز شهرستان لامرد در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل Gis (جی آی اس) ارائه میگردد  شیپ فایل مرز شهرستان لامرد در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Gis می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ArcGis (آرک جی ای اس) شیپ فایل مرز شهرستان …

Read More »