Home / متفرقه (page 10)

متفرقه

تعریف یک سناریوی کاربردی و اقتصادی جهت بهینه سازی انرژی در واحد پایدارسازی میعانات کلیه پالایشگاه های گازی پارس جنوبی (مطالعه موردی: فازهای 17 و 18) در word

 تعریف یک سناریوی کاربردی و اقتصادی جهت بهینه سازی انرژی در واحد پایدارسازی میعانات کلیه پالایشگاه های گازی پارس جنوبی (مطالعه موردی: فازهای 17 و 18) در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعریف …

Read More »

دستیابی به مزیت رقابتی از طریق زنجیره ارزش صنعت گردشگری در word

 دستیابی به مزیت رقابتی از طریق زنجیره ارزش صنعت گردشگری در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دستیابی به مزیت رقابتی از طریق زنجیره ارزش صنعت گردشگری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

تحلیل وضعیت رضایتمندی و ارتباط آن با توانمندسازی پرستاران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز در word

 تحلیل وضعیت رضایتمندی و ارتباط آن با توانمندسازی پرستاران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل وضعیت رضایتمندی و ارتباط آن با توانمندسازی پرستاران …

Read More »

بانکداری ابری در word

 بانکداری ابری در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بانکداری ابری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي …

Read More »

بازتاب قلعه های دوره غزنویان در تاریخ بیهقی در word

 بازتاب قلعه های دوره غزنویان در تاریخ بیهقی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بازتاب قلعه های دوره غزنویان در تاریخ بیهقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

بررسی تاثیر نانو سلیس در بتن متراکم سبک حاوی لیکا و بتن فاقد نانو در word

 بررسی تاثیر نانو سلیس در بتن متراکم سبک حاوی لیکا و بتن فاقد نانو در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر نانو سلیس در بتن متراکم سبک حاوی لیکا و بتن فاقد …

Read More »

مکان یابی بهینه پناهگاه عمومی با استفاده از AHP و GIS ؛با تاکید بر مدیریت بحران (منطقه 4 شهر کرمان) در word

 مکان یابی بهینه پناهگاه عمومی با استفاده از AHP و GIS ؛با تاکید بر مدیریت بحران (منطقه 4 شهر کرمان) در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مکان یابی بهینه پناهگاه عمومی با استفاده …

Read More »

بررسی رابطه بین نرخ تورم و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

 بررسی رابطه بین نرخ تورم و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه بین نرخ تورم و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتهای …

Read More »

تحلیل عددی خنک کاری داخلی پره های توربین گازی با مسیر U شکل دندانه دار در word

 تحلیل عددی خنک کاری داخلی پره های توربین گازی با مسیر U شکل دندانه دار در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل عددی خنک کاری داخلی پره های توربین گازی با مسیر U …

Read More »

تأثیر کود بر درجه آبگریزی و صعود مویینگی آب در خاک در word

 تأثیر کود بر درجه آبگریزی و صعود مویینگی آب در خاک در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تأثیر کود بر درجه آبگریزی و صعود مویینگی آب در خاک در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »