Home / متفرقه (page 2)

متفرقه

اثر دما و مدت زمان نگهداری روی صفات کمی میوه خرما رقم ربی در word

 اثر دما و مدت زمان نگهداری روی صفات کمی میوه خرما رقم ربی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اثر دما و مدت زمان نگهداری روی صفات کمی میوه خرما رقم ربی در …

Read More »

اقدامات بین المللی کاهنده تعارض قوانین در قراردادها در word

 اقدامات بین المللی کاهنده تعارض قوانین در قراردادها در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اقدامات بین المللی کاهنده تعارض قوانین در قراردادها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

بررسی اثرات پلیمر سوپرجاذب و کود زیستی ازتوباکتر بر خصوصیات کمی نخود رقم هاشم در word

 بررسی اثرات پلیمر سوپرجاذب و کود زیستی ازتوباکتر بر خصوصیات کمی نخود رقم هاشم در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اثرات پلیمر سوپرجاذب و کود زیستی ازتوباکتر بر خصوصیات کمی نخود رقم …

Read More »

بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با شادکامیدانش آموزان مقطع متوسطه اول در word

 بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با شادکامیدانش آموزان مقطع متوسطه اول در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با شادکامیدانش آموزان مقطع متوسطه اول در word  کاملا …

Read More »

بررسی ویژگی های شناختی ورزشکاران پسر 7 تا 11 ساله ژیمناستیک در word

 بررسی ویژگی های شناختی ورزشکاران پسر 7 تا 11 ساله ژیمناستیک در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ویژگی های شناختی ورزشکاران پسر 7 تا 11 ساله ژیمناستیک در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه : بانک پاسارگاد استان تهران) در word

 ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه : بانک پاسارگاد استان تهران) در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه …

Read More »

طراحی و ساخت حسگر فیبر نوری بمنظور آشکارسازی برهمکنش پروتئین در پروتئین در word

 طراحی و ساخت حسگر فیبر نوری بمنظور آشکارسازی برهمکنش پروتئین در پروتئین در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی و ساخت حسگر فیبر نوری بمنظور آشکارسازی برهمکنش پروتئین در پروتئین در word  کاملا …

Read More »

تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت در برآورد ارزش اکوتوریستی مجموعه طاق بستان کرمانشاه در word

 تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت در برآورد ارزش اکوتوریستی مجموعه طاق بستان کرمانشاه در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت در برآورد ارزش اکوتوریستی مجموعه …

Read More »

بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: شرکت بیمه البرز) در word

 بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: شرکت بیمه البرز) در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: …

Read More »

ارزیابی دوام مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی خاکستر پوسته برنج در word

 ارزیابی دوام مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی خاکستر پوسته برنج در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی دوام مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی خاکستر پوسته برنج در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »