Home / متفرقه (page 3)

متفرقه

تأثیر نرمی گشودگی بر پارامترهای بهینه ی موثر بر صفحات ارتوتروپیک حاوی گشودگی شبه مربعی منتظم با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات در word

 تأثیر نرمی گشودگی بر پارامترهای بهینه ی موثر بر صفحات ارتوتروپیک حاوی گشودگی شبه مربعی منتظم با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تأثیر نرمی گشودگی بر پارامترهای …

Read More »

هاستینگ چیست و امنیت هاستینگ به چه معنا است در word

 هاستینگ چیست و امنیت هاستینگ به چه معنا است در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد هاستینگ چیست و امنیت هاستینگ به چه معنا است در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

رویکرد مدیریت پایدار جنگل و روند جهانی آن در word

 رویکرد مدیریت پایدار جنگل و روند جهانی آن در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رویکرد مدیریت پایدار جنگل و روند جهانی آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از نگاه اسلام در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از نگاه اسلام در word دارای 91 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت ازدواج …

Read More »

مقاله طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان در word

 مقاله طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

Adsorbent Porous Keratin Sponge from Waste Chicken Feather در word

 Adsorbent Porous Keratin Sponge from Waste Chicken Feather در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Adsorbent Porous Keratin Sponge from Waste Chicken Feather در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

ارزیابی ریسک زیست محیطی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان با روش های HAZAN و Frank&Morgan در word

 ارزیابی ریسک زیست محیطی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان با روش های HAZAN و Frank&Morgan در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی ریسک زیست محیطی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی …

Read More »

بهبود برخی شاخصهای رشدی ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی با استفاده از اسید سالیسیلیک در word

 بهبود برخی شاخصهای رشدی ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی با استفاده از اسید سالیسیلیک در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بهبود برخی شاخصهای رشدی ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی با استفاده …

Read More »

Reinforced Concrete Structure Resistant against Blast byusing controlled Soft story with Rocking Columns در word

 Reinforced Concrete Structure Resistant against Blast byusing controlled Soft story with Rocking Columns در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Reinforced Concrete Structure Resistant against Blast byusing controlled Soft story with Rocking Columns در …

Read More »