Home / متفرقه (page 30)

متفرقه

بررسی رابطه شرایط بازار ومدیریت سود براساس اندازه شرکت های عرضه اولیه سهام دربورس اوراق بهادارتهران در word

 بررسی رابطه شرایط بازار ومدیریت سود براساس اندازه شرکت های عرضه اولیه سهام دربورس اوراق بهادارتهران در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه شرایط بازار ومدیریت سود براساس اندازه شرکت های عرضه …

Read More »

گزارش کارآموزی برق، در یک شرکت توزیع برق در word

 گزارش کارآموزی برق، در یک شرکت توزیع برق در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کارآموزی برق، در یک شرکت توزیع برق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مروری بر ارزیابی سطح بافت در تولید فلزات در word

 مروری بر ارزیابی سطح بافت در تولید فلزات در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مروری بر ارزیابی سطح بافت در تولید فلزات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

بررسی هویت و سازماندهی فضای خانه های سنتی یزد با خانههای امروزی،و تاثیر آن در توسعه پایدار در word

 بررسی هویت و سازماندهی فضای خانه های سنتی یزد با خانههای امروزی،و تاثیر آن در توسعه پایدار در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی هویت و سازماندهی فضای خانه های سنتی یزد با …

Read More »

LANGUAGE, ELECTROMAGNETIC & SOUND WAVES در word

 LANGUAGE, ELECTROMAGNETIC & SOUND WAVES در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد LANGUAGE, ELECTROMAGNETIC & SOUND WAVES در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه …

Read More »

دیدگاههای مختلف در باب فطرت و سرشت انسان در word

 دیدگاههای مختلف در باب فطرت و سرشت انسان در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دیدگاههای مختلف در باب فطرت و سرشت انسان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

یک ربات زیرسطحی خاص با بردار رانش متغیر و طراحی کنترلر مسیر آن در word

 یک ربات زیرسطحی خاص با بردار رانش متغیر و طراحی کنترلر مسیر آن در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد یک ربات زیرسطحی خاص با بردار رانش متغیر و طراحی کنترلر مسیر آن در …

Read More »

تغییر رنگدانه ها در اثر حرارت دهی در دو رقم زیتون(بلیدی و آربیکینا) در word

 تغییر رنگدانه ها در اثر حرارت دهی در دو رقم زیتون(بلیدی و آربیکینا) در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تغییر رنگدانه ها در اثر حرارت دهی در دو رقم زیتون(بلیدی و آربیکینا) در …

Read More »

بررسی ارکان حکومت مداری حاکمان شرع از دیدگاه قرآن در word

 بررسی ارکان حکومت مداری حاکمان شرع از دیدگاه قرآن در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ارکان حکومت مداری حاکمان شرع از دیدگاه قرآن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

اثربخشی عصب روان درمانی ( نوروفیدبک و آموزش شناختی( CT ))بر کاهش نشانه های بالینی بزرگسالان مبتلا به فزون کنشی درنارسایی توجه ADHD در word

 اثربخشی عصب روان درمانی ( نوروفیدبک و آموزش شناختی( CT ))بر کاهش نشانه های بالینی بزرگسالان مبتلا به فزون کنشی درنارسایی توجه ADHD در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اثربخشی عصب روان درمانی …

Read More »