Home / مقالات رشته الکترونيک

مقالات رشته الکترونيک

مقاله طراحی و ساخت PLC ساده ای توسط میكروكنترلر 80C196 در word

 مقاله طراحی و ساخت PLC ساده ای توسط میكروكنترلر 80C196 در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طراحی و ساخت PLC ساده ای توسط میكروكنترلر 80C196 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

تحقیق در مورد سیستم های ذخیره ساز انرژی در word

 تحقیق در مورد سیستم های ذخیره ساز انرژی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد سیستم های ذخیره ساز انرژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

تحقیق در مورد چراغ راهنمایی در word

 تحقیق در مورد چراغ راهنمایی در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد چراغ راهنمایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله تحقیق برای درس آزمایشگاه الكترونیك صنعتی در word

 مقاله تحقیق برای درس آزمایشگاه الكترونیك صنعتی در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تحقیق برای درس آزمایشگاه الكترونیك صنعتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله ترانزیستورها در word

 مقاله ترانزیستورها در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ترانزیستورها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

مقاله چگونگی کارکرد گیربکس های اتوماتیکدر شماتیک و مسیر قدرت دنده ها درهیدرولیک و نحوه ی تعویض دنده ها در word

 مقاله چگونگی کارکرد گیربکس های اتوماتیکدر شماتیک و مسیر قدرت دنده ها درهیدرولیک و نحوه ی تعویض دنده ها در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله چگونگی کارکرد گیربکس های اتوماتیکدر شماتیک و …

Read More »

مقاله كنترل الكترونیكی موتور دیزل (EDC) در word

 مقاله كنترل الكترونیكی موتور دیزل (EDC) در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله كنترل الكترونیكی موتور دیزل (EDC) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

تحقیق در مورد مقاومت Resistor در word

 تحقیق در مورد مقاومت Resistor در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد مقاومت Resistor در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله صفحه نمایش LCD در word

 مقاله صفحه نمایش LCD در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله صفحه نمایش LCD در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحقیق در مورد روش نور مرئی و فلورسانس در word

 تحقیق در مورد روش نور مرئی و فلورسانس در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد روش نور مرئی و فلورسانس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »