Home / زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

معرفی مولوی خیام عطار در word

 معرفی مولوی خیام عطار در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد معرفی مولوی خیام عطار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

اسطوره شناسی و جامعه شناسی اساطیر در شاهنامه در word

 اسطوره شناسی و جامعه شناسی اساطیر در شاهنامه در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اسطوره شناسی و جامعه شناسی اساطیر در شاهنامه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

بررسی و نقد ساختار و محتوای غزلواره (با تکیه بر غزلواره‌های احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث) در word

 بررسی و نقد ساختار و محتوای غزلواره (با تکیه بر غزلواره‌های احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث) در word دارای 246 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و نقد ساختار و محتوای غزلواره (با تکیه بر …

Read More »

جایگاه شعر مدرن در ادبیات فارسی در word

 جایگاه شعر مدرن در ادبیات فارسی در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد جایگاه شعر مدرن در ادبیات فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

فایل ادبیات شفاهی شهراشکذر در word

 فایل ادبیات شفاهی شهراشکذر در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل ادبیات شفاهی شهراشکذر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

نحوه تجلی افکار و اندیشه های رضی در دیوان در word

 نحوه تجلی افکار و اندیشه های رضی در دیوان در word دارای 268 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نحوه تجلی افکار و اندیشه های رضی در دیوان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقایسه داستان های پیر چنگی مولوی و پیر رباب نواز عطار در word

 مقایسه داستان های پیر چنگی مولوی و پیر رباب نواز عطار در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه داستان های پیر چنگی مولوی و پیر رباب نواز عطار در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

توماس رابرت مالتوس جمعیت شناس انگلیسی در word

 توماس رابرت مالتوس جمعیت شناس انگلیسی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد توماس رابرت مالتوس جمعیت شناس انگلیسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان در word

 زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان در word دارای 470 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر …

Read More »

تحقیق و بررسی گفتمان های سیاسی از بعد تحلیل كلام انتقادی در word

 تحقیق و بررسی گفتمان های سیاسی از بعد تحلیل كلام انتقادی در word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق و بررسی گفتمان های سیاسی از بعد تحلیل كلام انتقادی در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »