Home / ادبیات فارسی (page 10)

ادبیات فارسی

تحقیق تحلیل شعر فروغ فرخزاد در word

 تحقیق تحلیل شعر فروغ فرخزاد در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق تحلیل شعر فروغ فرخزاد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

تحقیق مولانا در word

 تحقیق مولانا در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مولانا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

مقاله داستان هایی از مثنوی در word

 مقاله داستان هایی از مثنوی در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله داستان هایی از مثنوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

بررسی تطبیقی عرفان در آثار سنایی و جان دان در word

 بررسی تطبیقی عرفان در آثار سنایی و جان دان در word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تطبیقی عرفان در آثار سنایی و جان دان در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

مقاله رایگان جلال آل احمد در word

 مقاله رایگان جلال آل احمد در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله رایگان جلال آل احمد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

ناصرالدین شاه و تركمن در word

 ناصرالدین شاه و تركمن در word دارای 217 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ناصرالدین شاه و تركمن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

تحقیق شمس تبریزی در word

 تحقیق شمس تبریزی در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق شمس تبریزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله مفاهیم رند و رندى در غزل حافظ ( احمد شاملو ) در word

 مقاله مفاهیم رند و رندى در غزل حافظ ( احمد شاملو ) در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مفاهیم رند و رندى در غزل حافظ ( احمد شاملو ) در word  کاملا …

Read More »

مقاله بررسی شعر نو( نیمایی) در word

 مقاله بررسی شعر نو( نیمایی) در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی شعر نو( نیمایی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله نقد قدیم در word

 مقاله نقد قدیم در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقد قدیم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »