Home / ادبیات فارسی (page 4)

ادبیات فارسی

بررسی جنبش مشروطیت و تاثیر بازرگانان در ایجاد آن در word

 بررسی جنبش مشروطیت و تاثیر بازرگانان در ایجاد آن در word دارای 185 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی جنبش مشروطیت و تاثیر بازرگانان در ایجاد آن در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

تحقیق زبان فارسی درهند در word

 تحقیق زبان فارسی درهند در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق زبان فارسی درهند در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله نقد و تفسیر داستان‌های تمثیلی هدایت و آل احمد در word

 مقاله نقد و تفسیر داستان‌های تمثیلی هدایت و آل احمد در word دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقد و تفسیر داستان‌های تمثیلی هدایت و آل احمد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مثنوی معنوی و بررسی جنبه های گوناگون طنز در آن در word

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  مثنوی معنوی و بررسی جنبه های گوناگون طنز در آن در word دارای 233 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف …

Read More »

آزادی و آزادی خواهی در دیوان های فرخی یزدی و میرزاده عشقی در word

 آزادی و آزادی خواهی در دیوان های فرخی یزدی و میرزاده عشقی در word دارای 158 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آزادی و آزادی خواهی در دیوان های فرخی یزدی و میرزاده عشقی …

Read More »

تحقیق سبک شناسی هنر در word

 تحقیق سبک شناسی هنر در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق سبک شناسی هنر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحقیق زندگینامه نویسندگان در word

 تحقیق زندگینامه نویسندگان در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق زندگینامه نویسندگان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق تاریخ بیهقی در word

 تحقیق تاریخ بیهقی در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق تاریخ بیهقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

ترجمه داستان ERASER در word

 ترجمه داستان ERASER در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ترجمه داستان ERASER در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق نیما یوشیج در word

 تحقیق نیما یوشیج در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق نیما یوشیج در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »