Home / plan پلان

plan پلان

بررسی ورزش معلولان در word

 بررسی ورزش معلولان در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ورزش معلولان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقایسه شبکه های WiدرFi و Wimax در word

 مقایسه شبکه های WiدرFi و Wimax در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه شبکه های WiدرFi و Wimax در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان در word

 بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی استخدام گزینش نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »