Breaking News
Home / برق قدرت

برق قدرت

بررسی كاهش تلفات و بهبود ضریب توان توسط خازن گذاری در شبكه های توزیع در word

 بررسی كاهش تلفات و بهبود ضریب توان توسط خازن گذاری در شبكه های توزیع در word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی كاهش تلفات و بهبود ضریب توان توسط خازن گذاری …

Read More »

نیروگاه کارون 3 در word

 نیروگاه کارون 3 در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نیروگاه کارون 3 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مبدل های نوری جریان در word

 مبدل های نوری جریان در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مبدل های نوری جریان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

پاورپوینت حفاظت كاتدی در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت حفاظت كاتدی در word دارای 18 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت حفاظت كاتدی در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها در word

 موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

ترانسفورماتور قدرت در word

 ترانسفورماتور قدرت در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ترانسفورماتور قدرت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94در2 در word

 تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94در2 در word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty …

Read More »

تحقیق در مورد ترانسفورماتور در word

 تحقیق در مورد ترانسفورماتور در word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق در مورد ترانسفورماتور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

طراحی و ساخت ربات مسیر یاب با کنترل فازی در word

 طراحی و ساخت ربات مسیر یاب با کنترل فازی در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی و ساخت ربات مسیر یاب با کنترل فازی در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS در word

 نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »