Home / برق قدرت (page 2)

برق قدرت

نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS در word

 نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

رباتیک در word

 رباتیک در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رباتیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه …

Read More »

تحقیق دیودها در word

 تحقیق دیودها در word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق دیودها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

گزارش كارآموزی رشته برق و مخابرات در شركت ایران تكنیك در word

 گزارش كارآموزی رشته برق و مخابرات در شركت ایران تكنیك در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش كارآموزی رشته برق و مخابرات در شركت ایران تكنیك در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق و نصب ترانس در word

 احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق و نصب ترانس در word دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق و نصب ترانس در …

Read More »

کاربرد سرکابل ها و مفصل ها در صنعت برق در word

 کاربرد سرکابل ها و مفصل ها در صنعت برق در word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کاربرد سرکابل ها و مفصل ها در صنعت برق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله خطوط و کابلهای انتقال PSCAD در word

 مقاله خطوط و کابلهای انتقال PSCAD در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله خطوط و کابلهای انتقال PSCAD در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

ساخت ترانسفورماتورهای قدرت تک فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن در word

 ساخت ترانسفورماتورهای قدرت تک فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن در word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ساخت ترانسفورماتورهای قدرت تک فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی …

Read More »

بررسی و مقایسه شبكه های هوایی و زمینی در word

 بررسی و مقایسه شبكه های هوایی و زمینی در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و مقایسه شبكه های هوایی و زمینی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

بررسی معماری سرویس گرا در word

 بررسی معماری سرویس گرا در word دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی معماری سرویس گرا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »