Home / برق قدرت (page 20)

برق قدرت

بررسی تجهیزات و انتقال جریان از پست 63 KW در word

 بررسی تجهیزات و انتقال جریان از پست 63 KW در word دارای 205 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تجهیزات و انتقال جریان از پست 63 KW در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

بررسی و شناخت GPS در word

 بررسی و شناخت GPS در word دارای 255 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و شناخت GPS در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

بهره برداری از سیستم های قدرت در word

 بهره برداری از سیستم های قدرت در word دارای 142 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بهره برداری از سیستم های قدرت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

استاندارد ASTM در سیم های برش الماسه و تعیین قطر بیرونی آن در word

 استاندارد ASTM در سیم های برش الماسه و تعیین قطر بیرونی آن در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد استاندارد ASTM در سیم های برش الماسه و تعیین قطر بیرونی آن …

Read More »

امنیت در سیستم های بانکداری در word

 امنیت در سیستم های بانکداری در word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد امنیت در سیستم های بانکداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

بررسی و طراحی پست های فشار قوی در word

 بررسی و طراحی پست های فشار قوی در word دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و طراحی پست های فشار قوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

آشنایی با پست های فشار قوی و بررسی تجهیزات آنها در word

 آشنایی با پست های فشار قوی و بررسی تجهیزات آنها در word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آشنایی با پست های فشار قوی و بررسی تجهیزات آنها در word  کاملا فرمت …

Read More »

مدلسازی و شبیه سازی توربین بادی مجهز به DFIG و STATCOM به منظور بررسی عملكرد سیستم در شرایط خطا در word

 مدلسازی و شبیه سازی توربین بادی مجهز به DFIG و STATCOM به منظور بررسی عملكرد سیستم در شرایط خطا در word دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدلسازی و شبیه سازی توربین …

Read More »

بررسی انواع ترانس های توزیع و ساختمان آن ها در word

 بررسی انواع ترانس های توزیع و ساختمان آن ها در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی انواع ترانس های توزیع و ساختمان آن ها در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

بررسی محاسبات روشنایی زیر گذرها و تونل ها در word

 بررسی محاسبات روشنایی زیر گذرها و تونل ها در word دارای 260 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی محاسبات روشنایی زیر گذرها و تونل ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »