Breaking News
Home / برق قدرت (page 23)

برق قدرت

آشنایی با مخابرات سیار در word

 آشنایی با مخابرات سیار در word دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آشنایی با مخابرات سیار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

بررسی شبکه عمومی تلفن PSTN در word

 بررسی شبکه عمومی تلفن PSTN در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی شبکه عمومی تلفن PSTN در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

بررسی تاسیسات برقی آسانسور در word

 بررسی تاسیسات برقی آسانسور در word دارای 217 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاسیسات برقی آسانسور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

بررسی طراحی روشنائی خارجی محوطه ها و معابر در word

 بررسی طراحی روشنائی خارجی محوطه ها و معابر در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی طراحی روشنائی خارجی محوطه ها و معابر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری در word

 مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری در word دارای 180 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

بررسی سیستم های فتوولتائیک یا سلول خورشیدی در word

 بررسی سیستم های فتوولتائیک یا سلول خورشیدی در word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی سیستم های فتوولتائیک یا سلول خورشیدی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی در word

 ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی در word دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

شناخت پیل سوختی در word

 شناخت پیل سوختی در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شناخت پیل سوختی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

مشخص كردن راكتانس محورهای d و q از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور در word

 مشخص كردن راكتانس محورهای d و q از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مشخص كردن راكتانس محورهای d و q …

Read More »

بررسی اشعه لیزر و کاربرد های آن در word

 بررسی اشعه لیزر و کاربرد های آن در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اشعه لیزر و کاربرد های آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »