Home / برق قدرت (page 23)

برق قدرت

مشخص كردن راكتانس محورهای d و q از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور در word

 مشخص كردن راكتانس محورهای d و q از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مشخص كردن راكتانس محورهای d و q …

Read More »

بررسی اشعه لیزر و کاربرد های آن در word

 بررسی اشعه لیزر و کاربرد های آن در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اشعه لیزر و کاربرد های آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

بررسی و تحلیل درایوهای تراكشن جریان مستقیم و القایی در word

 بررسی و تحلیل درایوهای تراكشن جریان مستقیم و القایی در word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و تحلیل درایوهای تراكشن جریان مستقیم و القایی در word  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

ارائه روشی برای اولویت‌ بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الكترونیكی در word

 ارائه روشی برای اولویت‌ بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الكترونیكی در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارائه روشی برای اولویت‌ بندی صنایع ایران بر مبنای …

Read More »

بررسی سیستم های كنترل گسترده و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق DCS در word

 بررسی سیستم های كنترل گسترده و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق DCS در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی سیستم های كنترل گسترده و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق DCS …

Read More »

هدف از ایجاد تاسیسات روشنایی در word

 هدف از ایجاد تاسیسات روشنایی در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد هدف از ایجاد تاسیسات روشنایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

بررسی نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع در word

 بررسی نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع در word  …

Read More »

آشنایی با انرژی الکتریکی در word

 آشنایی با انرژی الکتریکی در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آشنایی با انرژی الکتریکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

بررسی برق مجتمع مسکونی شهدای سوم خرداد ناجا در word

 بررسی برق مجتمع مسکونی شهدای سوم خرداد ناجا در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی برق مجتمع مسکونی شهدای سوم خرداد ناجا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

بررسی پست برق باورس در word

 بررسی پست برق باورس در word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی پست برق باورس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »