Home / برق قدرت (page 5)

برق قدرت

کاربردهای PLC و بررسی آن در word

 کاربردهای PLC و بررسی آن در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کاربردهای PLC و بررسی آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

گزارش کارآموزی در اداره برق در word

 گزارش کارآموزی در اداره برق در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کارآموزی در اداره برق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

طراحی و ساخت آنتن های حلقوی در word

 طراحی و ساخت آنتن های حلقوی در word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی و ساخت آنتن های حلقوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

چگونگی ساخت درب هوشمند با AVR در word

 چگونگی ساخت درب هوشمند با AVR در word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد چگونگی ساخت درب هوشمند با AVR در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

بررسی سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی در word

 بررسی سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

طراحی و ساخت ساعت دیجیتال در word

 طراحی و ساخت ساعت دیجیتال در word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی و ساخت ساعت دیجیتال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

بررسی سنسورها و کنترل های صنعتی در word

 بررسی سنسورها و کنترل های صنعتی در word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی سنسورها و کنترل های صنعتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

بررسی زنجیره تامین در word

 بررسی زنجیره تامین در word دارای 142 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی زنجیره تامین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

پروژه خودروی برقی در word

 پروژه خودروی برقی در word دارای 152 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه خودروی برقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

بررسی روش های آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الكترولیت ها در word

 بررسی روش های آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الكترولیت ها در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی روش های آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت …

Read More »