Home / پاورپوينت

پاورپوينت

پاورپوینت بررسی اثرات تغذیه‌ای مطلوب و نامطلوب واکنش مایلارد در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت بررسی اثرات تغذیه‌ای مطلوب و نامطلوب واکنش مایلارد در word دارای 39 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی اثرات …

Read More »

پاورپوینت آموزش نرم افزار Powerpoint در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت آموزش نرم افزار Powerpoint در word دارای 29 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت آموزش نرم افزار Powerpoint در word  …

Read More »

پاورپوینت آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت آموزش شهرسازی از شناخت تا مداخله در word دارای 21 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت آموزش شهرسازی از شناخت …

Read More »

پاورپوینت آموزشی درس مهندسی نرم‌ افزار 2 ، رشته مهندسی نرم‌ افزار در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت آموزشی درس مهندسی نرم‌ افزار 2 ، رشته مهندسی نرم‌ افزار در word دارای 300 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت …

Read More »

پاورپوینت ویژگی های مدیریت کارآفرینی در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت ویژگی های مدیریت کارآفرینی در word دارای 106 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت ویژگی های مدیریت کارآفرینی در word  …

Read More »

پاورپوینت فصل دوم درس اجرای سازه های فلزی در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت فصل دوم درس اجرای سازه های فلزی در word دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت فصل دوم درس …

Read More »

پاور پوینت فضای ذخیره ابری B2 در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاور پوینت فضای ذخیره ابری B2 در word دارای 20 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاور پوینت فضای ذخیره ابری B2 …

Read More »

پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana در word دارای 33 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور …

Read More »

فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت خلاق در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت خلاق در word دارای 92 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت خلاق …

Read More »

پاورپوینت معماری و فلسفه در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت معماری و فلسفه در word دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت معماری و فلسفه در word  کاملا فرمت …

Read More »