Home / روانشناسي

روانشناسي

تحقیق بررسی سلامت روانی و رابطه آن با گرایش به اعمال مذهبی در بین دانشجویان در word

 تحقیق بررسی سلامت روانی و رابطه آن با گرایش به اعمال مذهبی در بین دانشجویان در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی سلامت روانی و رابطه آن با گرایش …

Read More »

تحقیق بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه در word

 تحقیق بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه در word دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و …

Read More »

تحقیق مطالعه زمینه های جامعه شناختی طلاق در خانواده ها در word

 تحقیق مطالعه زمینه های جامعه شناختی طلاق در خانواده ها در word دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مطالعه زمینه های جامعه شناختی طلاق در خانواده ها در word  کاملا فرمت …

Read More »

روش تحقیق بررسی تیپ شخصیتی درون گرا و برون گرا در بازیگران گروه های مختلف تئاتر در word

 روش تحقیق بررسی تیپ شخصیتی درون گرا و برون گرا در بازیگران گروه های مختلف تئاتر در word دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد روش تحقیق بررسی تیپ شخصیتی درون گرا و …

Read More »

بررسی و کشف خلاقیت در كودكان در word

 بررسی و کشف خلاقیت در كودكان در word دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و کشف خلاقیت در كودكان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با استرس در كارگران و كارمندان در word

 بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با استرس در كارگران و كارمندان در word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با استرس در كارگران و كارمندان در word  …

Read More »

تحقیق رابطه بین شادکامی در بروز اختلالات روانی از جمله اضطراب ، استرس و افسردگی در word

 تحقیق رابطه بین شادکامی در بروز اختلالات روانی از جمله اضطراب ، استرس و افسردگی در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق رابطه بین شادکامی در بروز اختلالات روانی از …

Read More »

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه در word

 بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه در word  …

Read More »

بررسی عملکرد آموزش و پرورش ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها در word

 بررسی عملکرد آموزش و پرورش ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها در word دارای 330 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عملکرد آموزش و پرورش ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها …

Read More »

مقاله پرورش تدریجی روان کودک در word

 مقاله پرورش تدریجی روان کودک در word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پرورش تدریجی روان کودک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »