Breaking News
Home / روانشناسي و علوم تربيتي

روانشناسي و علوم تربيتي

بررسی علل فرار دختران در word

 بررسی علل فرار دختران در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی علل فرار دختران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

بررسی میزان اثربخشی شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در word

 بررسی میزان اثربخشی شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در word دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی میزان اثربخشی شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 18 ص در word

 اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 18 ص در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 18 ص در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه پیام نور در 88 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc در word

 بررسی رابطه بین هوش هیجانی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه پیام نور در 88 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی …

Read More »

روانشناسی تفاوتهای فردی در word

 روانشناسی تفاوتهای فردی در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد روانشناسی تفاوتهای فردی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه در word

 عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

فایل اعتیاد و مواد مخدر به روایت آمار و ارقام در word

 فایل اعتیاد و مواد مخدر به روایت آمار و ارقام در word دارای 197 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل اعتیاد و مواد مخدر به روایت آمار و ارقام در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس در word

 بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس در word دارای 220 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان …

Read More »

مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر در word

 مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر در word دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد …

Read More »

بررسی تاثیر معلولیتهای جسمیدر حركتی بر میزان هوشبهر كودكان در word

 بررسی تاثیر معلولیتهای جسمیدر حركتی بر میزان هوشبهر كودكان در word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر معلولیتهای جسمیدر حركتی بر میزان هوشبهر كودكان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »