Home / روانشناسي و علوم تربيتي

روانشناسي و علوم تربيتي

شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز در word

 شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر در word

 مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر در word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد …

Read More »

مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار در word

 مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار در …

Read More »

بررسی روحیات كار آفرینی در بین دانشجویان رشته اقتصاد كشاورزی و مقایسه آن با كارآفرینان در word

 بررسی روحیات كار آفرینی در بین دانشجویان رشته اقتصاد كشاورزی و مقایسه آن با كارآفرینان در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی روحیات كار آفرینی در بین دانشجویان رشته اقتصاد كشاورزی و مقایسه …

Read More »

فایل بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی در word

 فایل بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

فایل تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین در word

 فایل تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه …

Read More »

بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل،كرك،شیشه،LSD،اكتسامی و…در بین دانشجویان آزاد ابهر در word

 بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل،كرك،شیشه،LSD،اكتسامی و…در بین دانشجویان آزاد ابهر در word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل،كرك،شیشه،LSD،اكتسامی و…در بین دانشجویان آزاد ابهر در …

Read More »

تعدیل كننده‌های رابطه بین آموزش مادر و تماشای تلویزیون توسط بچه‌ها 26 ص در word

 تعدیل كننده‌های رابطه بین آموزش مادر و تماشای تلویزیون توسط بچه‌ها 26 ص در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعدیل كننده‌های رابطه بین آموزش مادر و تماشای تلویزیون توسط بچه‌ها 26 ص در …

Read More »

بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان و پیش دبستان در word

 بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان و پیش دبستان در word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن …

Read More »

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی در word

 سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی در word دارای 220 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »