Home / روانشناسي و علوم تربيتي

روانشناسي و علوم تربيتي

عوامل مرتبط بر مراجعه معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد در word

 عوامل مرتبط بر مراجعه معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد عوامل مرتبط بر مراجعه معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مبانی نظری تحقیق و روش تحقیق اوقات فراغت در word

 مبانی نظری تحقیق و روش تحقیق اوقات فراغت در word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مبانی نظری تحقیق و روش تحقیق اوقات فراغت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

پرسشنامه اخلاقکاری پتی (1995) در word

 پرسشنامه اخلاقکاری پتی (1995) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه اخلاقکاری پتی (1995) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوک در word

 پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوک در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

روانشناسی در تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد در word

 روانشناسی در تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد در word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد روانشناسی در تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی در word

 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ادبیات نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقیاس خشم چند بعدی 38 ماده در word

 مقیاس خشم چند بعدی 38 ماده در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقیاس خشم چند بعدی 38 ماده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین در word

 کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین در word دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش رسانه در تربیت کودکان در word

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش رسانه در تربیت کودکان در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش رسانه در تربیت کودکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

اثربخشی آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراک شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش در word

 اثربخشی آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراک شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش در word دارای 152 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اثربخشی آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراک شده و اضطراب امتحان …

Read More »