Home / پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی در word

 پرسشنامه مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

پرسشنامه مقياس تکانشگري در word

 Ù¾Ø±Ø³Ø´Ù†Ø§Ù…Ù‡ مقياس تکانشگري در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه مقياس تکانشگري در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

پرسشنامه سوانسوندرنولان و پلهام SNAPدرIV در word

 پرسشنامه سوانسوندرنولان و پلهام SNAPدرIV در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه سوانسوندرنولان و پلهام SNAPدرIV در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

پرسشنامه ÙŠ تنظيم شناختي هيجان (CERQ) در word

 Ù¾Ø±Ø³Ø´Ù†Ø§Ù…Ù‡ ÙŠ تنظيم شناختي هيجان (CERQ) در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه ÙŠ تنظيم شناختي هيجان (CERQ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی در word شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در …

Read More »

پرسشنامه پرخاشگري در word

 Ù¾Ø±Ø³Ø´Ù†Ø§Ù…Ù‡ پرخاشگري در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه پرخاشگري در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز …

Read More »

پرسشنامه مهارت هاي شناختي Ùˆ فراشناختي در word

 Ù¾Ø±Ø³Ø´Ù†Ø§Ù…Ù‡ مهارت هاي شناختي Ùˆ فراشناختي در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه مهارت هاي شناختي Ùˆ فراشناختي در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

پرسشنامه مقياس بي ثباتي ازدواج (MII) در word

 Ù¾Ø±Ø³Ø´Ù†Ø§Ù…Ù‡ مقياس بي ثباتي ازدواج (MII) در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه مقياس بي ثباتي ازدواج (MII) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ) در word

 مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ) در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان( FSFI) در word

 پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان( FSFI) در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان( FSFI) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »