Home / پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی در word شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در …

Read More »

پرسشنامه انگیزش شغلی رایت در word

 پرسشنامه انگیزش شغلی رایت در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه انگیزش شغلی رایت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

پرسشنامه ادراک از خدا در word

 پرسشنامه ادراک از خدا در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه ادراک از خدا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت در word

 پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) در word

 پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) در word

 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

پرسشنامه ارزیابی میزان ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC در word

 پرسشنامه ارزیابی میزان ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه ارزیابی میزان ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن …

Read More »

پرسشنامه مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی در word

 پرسشنامه مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

پرسشنامه مقياس تکانشگري در word

 Ù¾Ø±Ø³Ø´Ù†Ø§Ù…Ù‡ مقياس تکانشگري در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه مقياس تکانشگري در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »

پرسشنامه سوانسوندرنولان و پلهام SNAPدرIV در word

 پرسشنامه سوانسوندرنولان و پلهام SNAPدرIV در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پرسشنامه سوانسوندرنولان و پلهام SNAPدرIV در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »