Home / گزارش کار آموزي و کارورزي

گزارش کار آموزي و کارورزي

کارآموزی صندلی مقوایی در شرکت طراحان آرشیدا سازه در word

 کارآموزی صندلی مقوایی در شرکت طراحان آرشیدا سازه در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارآموزی صندلی مقوایی در شرکت طراحان آرشیدا سازه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

کارآموزی در اداره مخابرات در word

 کارآموزی در اداره مخابرات در word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارآموزی در اداره مخابرات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین در word

 گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین در word دارای 144 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

گزارش کار درباره ی تیتراسیون اسید و باز در word

 گزارش کار درباره ی تیتراسیون اسید و باز در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کار درباره ی تیتراسیون اسید و باز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر در word

 گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

كارآموزی در شركت پاپكو در word

 كارآموزی در شركت پاپكو در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد كارآموزی در شركت پاپكو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »