Home / پژوهش ها

پژوهش ها

بررسی معجزات 3 تن از انبیاء (ع) در word

 بررسی معجزات 3 تن از انبیاء (ع) در word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی معجزات 3 تن از انبیاء (ع) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

تیراندازی در word

 تیراندازی در word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تیراندازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه …

Read More »

تاثیر گیاهان بر انسان وبنا در word

 تاثیر گیاهان بر انسان وبنا در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر گیاهان بر انسان وبنا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران در word

 سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

جزوه بافت شناسی گیاهی در word

 جزوه بافت شناسی گیاهی در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد جزوه بافت شناسی گیاهی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحلیل رابطهعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی در word

 تحلیل رابطهعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی در word دارای 246 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل رابطهعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در word

 بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در …

Read More »

بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق در word

 بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق در word دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریكا درباره وقایع عراق در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

فایلات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک¬ها در word

 فایلات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک¬ها در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایلات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک¬ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

انواع موتور احتراق و .. در word

 انواع موتور احتراق و .. در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد انواع موتور احتراق و .. در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »