Home / مقالات رشته نساجي

مقالات رشته نساجي

مقاله بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی كالای ویسكوز و پنبه با رنگهای مستقیم و راكتیو و میزان جذب رطوبت بازیافتی در word

 مقاله بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی كالای ویسكوز و پنبه با رنگهای مستقیم و راكتیو و میزان جذب رطوبت بازیافتی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی و مقایسه شرایط رنگرزی كالای …

Read More »

مقاله تاثیر نوع نخ روی سیستم دینامیكی تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ در word

 مقاله تاثیر نوع نخ روی سیستم دینامیكی تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر نوع نخ روی سیستم دینامیكی تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ در …

Read More »

مقاله مقایسه ریسندگی مکانیکی در word

 مقاله مقایسه ریسندگی مکانیکی در word دارای 364 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مقایسه ریسندگی مکانیکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله برش پارچه های تاری پودی در word

 مقاله برش پارچه های تاری پودی در word دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برش پارچه های تاری پودی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله بررسی مهندسی نخ پنبه كارد شده با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی در word

 مقاله بررسی مهندسی نخ پنبه كارد شده با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی مهندسی نخ پنبه كارد شده با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی در …

Read More »

پایان نامه ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل در word

 پایان نامه ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل در word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله طبقه‌بندی ماشین‌های بافندگی در word

 مقاله طبقه‌بندی ماشین‌های بافندگی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طبقه‌بندی ماشین‌های بافندگی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله تأثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس در word

 مقاله تأثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تأثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

پایان نامه تأثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم در word

 پایان نامه تأثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم در word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه تأثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم در word  کاملا …

Read More »

مقاله مشكلات مرتبط با بافندگی حلقوی نخ فیلامنت ابریشمی در word

 مقاله مشكلات مرتبط با بافندگی حلقوی نخ فیلامنت ابریشمی در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مشكلات مرتبط با بافندگی حلقوی نخ فیلامنت ابریشمی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »