Breaking News
Home / شهرسازي

شهرسازي

مقاله ایجاد نقشه هوایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری در نرم افزارGIS در word

 مقاله ایجاد نقشه هوایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری در نرم افزارGIS در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ایجاد نقشه هوایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری در نرم افزارGIS در …

Read More »

مقاله معماری ایران در word

 مقاله معماری ایران در word دارای 152 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله معماری ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

پاورپوینت ریخت شناسی و مورفولوژی در معماری شهری در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت ریخت شناسی و مورفولوژی در معماری شهری در word دارای 75 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت ریخت شناسی و …

Read More »

مقاله خیابان سازی در word

 مقاله خیابان سازی در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله خیابان سازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

پاورپوینت توسعه حمل و نقل محور در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت توسعه حمل و نقل محور در word دارای 26 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت توسعه حمل و نقل محور …

Read More »

پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان خیام جنوبی ارومیه در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان خیام جنوبی ارومیه در word دارای 132 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت تحلیل فضای شهری …

Read More »

پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری در word دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری …

Read More »

تحقیق مسجد سمبل هنر اسلامی در word

 تحقیق مسجد سمبل هنر اسلامی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مسجد سمبل هنر اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایران در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایران در word دارای 65 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایران …

Read More »

تحقیق گودبرداری و سازه های نگهبان در word

 تحقیق گودبرداری و سازه های نگهبان در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق گودبرداری و سازه های نگهبان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »