Breaking News
Home / شهرسازي

شهرسازي

پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان خیام جنوبی ارومیه در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت تحلیل فضای شهری خیابان خیام جنوبی ارومیه در word دارای 132 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت تحلیل فضای شهری …

Read More »

پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری در word دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری …

Read More »

تحقیق مسجد سمبل هنر اسلامی در word

 تحقیق مسجد سمبل هنر اسلامی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق مسجد سمبل هنر اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایران در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایران در word دارای 65 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایران …

Read More »

تحقیق گودبرداری و سازه های نگهبان در word

 تحقیق گودبرداری و سازه های نگهبان در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق گودبرداری و سازه های نگهبان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله آموزش معماری در word

 مقاله آموزش معماری در word دارای 174 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آموزش معماری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله رایگان قیر در word

 مقاله رایگان قیر در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله رایگان قیر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق معماری مدرن در word

 تحقیق معماری مدرن در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق معماری مدرن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

تحقیق سازه های متداول برای ساختمانهای بلند در word

 تحقیق سازه های متداول برای ساختمانهای بلند در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق سازه های متداول برای ساختمانهای بلند در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

تحقیق معماری پلها در شهرهای مختلف در word

 تحقیق معماری پلها در شهرهای مختلف در word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق معماری پلها در شهرهای مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »