Home / متفرقه / مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو در word

مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه آیین نامه بارگذاری پل های راه ایران (بار نوع اول) و آئین نامه آشتو در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مهندسي عمران با رويکرد تکنولوژي هاي نوين

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مسائل در بحث طراحی پل،بارگذاری آن ودر مبحث بارگذاری نیز توجه به نوع و مقدار بار وتردد وتناسب آن با واقعیت است . با توجه به اینکه وسایل نقلیه عبوری از پل ها بسیار متنوع می باشند، لذا تعیین بحرانی ترینحالت بار گذاری ترافیکی بسیار پیچیده است. برای سهولت امر، در کشورهای مختلف با انجام یک سری مطالعاتتحلیلی و آماری ، یک مجموعه سربارهای استاندارد تعیین می شود که معادل بحرانی ترین حالت ترافیکی واقعی عبوریمحسوب می شود .بنابراین، بدیهی است که به علت تفاوت در مشخصات ناوگان حمل و نقل کشور های مختلف بارگذاریمحاسباتی پل ها در آیین نامه ها های مختلف متفاوت باشند. این مقاله به بررسی مقایسه ای بارگذاری پل در ایران (نشریهشماره 139 سازمان برنامه و بودجه – 1379 ) و بارگذاری ایین نامه آشتو می پردازد. نتایج این بررسی نشان می دهد کهکمیت های لنگر وبرش در پل های یک دهانه ساده حاصل از بارهای آیین نامه بارگذاری پل در ایران در مقایسه با آییننامه آشتو بزرگتر می باشند لذا می توان آیین نامه بار گذاری ایران را جزو بارگذاری سنگین در نظر گرفت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word

 Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word دارای 4 صفحه می …