Home / متفرقه / معرفی روشهای نمونهبرداری فاصلهای در آماربرداری از جنگل در word

معرفی روشهای نمونهبرداری فاصلهای در آماربرداری از جنگل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 معرفی روشهای نمونهبرداری فاصلهای در آماربرداری از جنگل در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد معرفی روشهای نمونهبرداری فاصلهای در آماربرداری از جنگل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي معرفی روشهای نمونهبرداری فاصلهای در آماربرداری از جنگل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن معرفی روشهای نمونهبرداری فاصلهای در آماربرداری از جنگل در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي انجمن‌هاي علمي دانشجويي رشته‌هاي کشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

اولین قدم برای مدیریت بهتر جنگلها توصیف و تحلیل دقیق آنها است. ازاینرو به منظور افزایش درک روابط موجود بین مولفههای آن، برنامهریزی و مدیریت پایدار آنها، نمونهبرداری صورت میگیرد. بهطورکلی برای نمونهبرداری سه روش عمده قاب (کوادرات)، روش فاصلهای و ترانسکت خطی توسعه یافته است. هدف از این مطالعه معرفی روشهای فاصلهایبرای نمونه برداری در مناطق جنگلی است. در این مقاله به معرفی و بررسی ده روش از روشهای نمونه برداری فاصلهای به عنوان گزینه مناسبی برای ارزیابی اکوسیستمهای جنگلی میپردازیم. مطابق بررسیهای انجام شده بهترین روشهای فاصلهای برای برآورد تراکم و تاج پوشش روش نزدیکترین همسایه و ربع نقطه مرکزی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word

 Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word دارای 4 صفحه می …