مقاله نقش سرمایه فکری و مدیریت جهادی در عملکرد شرکت های تعاونی – تولیدی (مطالعه موردی در شرکت های تعاونی تولیدی سمنان) در word

 مقاله نقش سرمایه فکری و مدیریت جهادی در عملکرد شرکت های تعاونی – تولیدی (مطالعه موردی در شرکت های تعاونی تولیدی سمنان) در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقش سرمایه فکری و …

Read More »

گزارش کارآموزی نیروگاه نکاء در word

 گزارش کارآموزی نیروگاه نکاء در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کارآموزی نیروگاه نکاء در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله مقایسه توان کمپوست زباله شهری، اسید سولفوریک و DTPA در افزایش کارایی گیاهان ذرت و آفتابگردان با هدف پالایش سبز خاکهای آلوده به عناصر سنگین در word

 مقاله مقایسه توان کمپوست زباله شهری، اسید سولفوریک و DTPA در افزایش کارایی گیاهان ذرت و آفتابگردان با هدف پالایش سبز خاکهای آلوده به عناصر سنگین در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله …

Read More »

مقاله وقفة مع الأدیب المسرحی سلیمان الحزامی؛ ومسرحیته بدایة النهایة (درنگی با ادیب، و نمایشنامه نویس، سلیمان الحزامی؛ و نمایشنامه بدایه النهایه) در word

 مقاله وقفة مع الأدیب المسرحی سلیمان الحزامی؛ ومسرحیته بدایة النهایة (درنگی با ادیب، و نمایشنامه نویس، سلیمان الحزامی؛ و نمایشنامه بدایه النهایه) در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله وقفة مع الأدیب المسرحی …

Read More »

مقاله Public Accountability and Accounting در word

 مقاله Public Accountability and Accounting در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Public Accountability and Accounting در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

تاثیر و اهمیت نورپردازی نماهای تجاری بر جذب مخاطبین در ایران ( بررسی موردی دونمونه در شمال تهران ) در word

 تاثیر و اهمیت نورپردازی نماهای تجاری بر جذب مخاطبین در ایران ( بررسی موردی دونمونه در شمال تهران ) در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر و اهمیت نورپردازی نماهای تجاری بر جذب …

Read More »

مقاله بررسی تاثیر مالیات بر شاخص های سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

 مقاله بررسی تاثیر مالیات بر شاخص های سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تاثیر مالیات بر شاخص های سودآوری در …

Read More »

نقش ایوان در معماری بوم گرای روستایی در روستای کنگ در word

 نقش ایوان در معماری بوم گرای روستایی در روستای کنگ در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش ایوان در معماری بوم گرای روستایی در روستای کنگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله Procurement Management Challenges in Petrochemical Projects of Iran در word

 مقاله Procurement Management Challenges in Petrochemical Projects of Iran در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Procurement Management Challenges in Petrochemical Projects of Iran در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله مکان یابی و تعیین ظرفیت و حوزه سرویس دهی بهینه پستهای فوق توزیع با روش ابتکاری در word

 مقاله مکان یابی و تعیین ظرفیت و حوزه سرویس دهی بهینه پستهای فوق توزیع با روش ابتکاری در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مکان یابی و تعیین ظرفیت و حوزه سرویس دهی …

Read More »