Breaking News

مقاله مطالعه مقایسه ای بر روی ظرفیت باربری پی سدها با مطالعه موردی سدهای نرگسی و چشمه عاشق در word

 مقاله مطالعه مقایسه ای بر روی ظرفیت باربری پی سدها با مطالعه موردی سدهای نرگسی و چشمه عاشق در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه مقایسه ای بر روی ظرفیت باربری پی …

Read More »

مقاله بررسی تنوع درون و بین واریته ای نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین های کل و خاص در word

 مقاله بررسی تنوع درون و بین واریته ای نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین های کل و خاص در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تنوع درون و بین …

Read More »

مقاله Liquidدرliquid equilibria of ternary aqueous mixture containing acetic acid with diethylketon در word

 مقاله Liquidدرliquid equilibria of ternary aqueous mixture containing acetic acid with diethylketon در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Liquidدرliquid equilibria of ternary aqueous mixture containing acetic acid with diethylketon در word  کاملا …

Read More »

جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی در word دارای 124 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف جزوه ایمنی محیط …

Read More »

مقدمه ای بر کاربرد سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت در word

 مقدمه ای بر کاربرد سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقدمه ای بر کاربرد سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله افزایش مقاومت به بو تریتیس سینرا و تحریک رشد در تنباکوی تراریخت وسیله بیان ژن hrpN در word

 مقاله افزایش مقاومت به بو تریتیس سینرا و تحریک رشد در تنباکوی تراریخت وسیله بیان ژن hrpN در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله افزایش مقاومت به بو تریتیس سینرا و تحریک رشد …

Read More »

مقاله اهمیت شناخت سنگ شناسی و دوام سنگ، در ارزیابی پایداری سازند آغاجاری در word

 مقاله اهمیت شناخت سنگ شناسی و دوام سنگ، در ارزیابی پایداری سازند آغاجاری در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اهمیت شناخت سنگ شناسی و دوام سنگ، در ارزیابی پایداری سازند آغاجاری در …

Read More »

ارزیابی عملکرد رفتار سازه های بلند فولادی با ابر مهاربندها و مهاربندهای متعارف در word

 ارزیابی عملکرد رفتار سازه های بلند فولادی با ابر مهاربندها و مهاربندهای متعارف در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی عملکرد رفتار سازه های بلند فولادی با ابر مهاربندها و مهاربندهای متعارف در …

Read More »

مقاله مقایسه استهلاک انرژی از روابط تجربی با اندازه گیری های مدل سرریزهای پلکانی ایران در word

 مقاله مقایسه استهلاک انرژی از روابط تجربی با اندازه گیری های مدل سرریزهای پلکانی ایران در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مقایسه استهلاک انرژی از روابط تجربی با اندازه گیری های مدل …

Read More »

مقاله بررسی امکان حذف عملیات حرارتی تنش زدایی با افزودن مولیبدن به فولاد فنر زنگ نزن 302 در word

 مقاله بررسی امکان حذف عملیات حرارتی تنش زدایی با افزودن مولیبدن به فولاد فنر زنگ نزن 302 در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی امکان حذف عملیات حرارتی تنش زدایی با افزودن …

Read More »