بررسی خوردگی فولاد کربنیA 106 در محلول های حاوی اتیلن گلایکول مورد استفاده در گرمکن های گازی در word

 بررسی خوردگی فولاد کربنیA 106 در محلول های حاوی اتیلن گلایکول مورد استفاده در گرمکن های گازی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی خوردگی فولاد کربنیA 106 در محلول های حاوی اتیلن …

Read More »

مقاله Effect of Temperature and Mechanical Force on the Binary Solution in Mechanical Alloying Process: A Molecular Dynamics Study در word

 مقاله Effect of Temperature and Mechanical Force on the Binary Solution in Mechanical Alloying Process: A Molecular Dynamics Study در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Effect of Temperature and Mechanical Force on …

Read More »

مقاله تأثیر غلظت های مختلف ازت روی فاکتورهای رشد و نمو و کیفیت گل شاخه بریده ژربرا در word

 مقاله تأثیر غلظت های مختلف ازت روی فاکتورهای رشد و نمو و کیفیت گل شاخه بریده ژربرا در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تأثیر غلظت های مختلف ازت روی فاکتورهای رشد و …

Read More »

مقاله تاثیر اتینیل استرادیول بر پروتئین و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان کالوس های سیب زمینی رقم وایت دزیره در شرایط کشت در شیشه در word

 مقاله تاثیر اتینیل استرادیول بر پروتئین و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان کالوس های سیب زمینی رقم وایت دزیره در شرایط کشت در شیشه در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر …

Read More »

مقاله بررسی اثر تاریخ کاشت و خصوصیت مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام جدید کلزا در مناطق معتدل استان کرمانشاه در word

 مقاله بررسی اثر تاریخ کاشت و خصوصیت مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام جدید کلزا در مناطق معتدل استان کرمانشاه در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثر تاریخ کاشت و خصوصیت مورفولوژیکی و …

Read More »

تحقیق آبله در word

 تحقیق آبله در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق آبله در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

مقاله استخراج اتوماتیک داده ازوب برای کاربرد سیستمهای هوشمندی تجاری در word

 مقاله استخراج اتوماتیک داده ازوب برای کاربرد سیستمهای هوشمندی تجاری در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استخراج اتوماتیک داده ازوب برای کاربرد سیستمهای هوشمندی تجاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله A NOVEL APPROACH TO ACCURATE FAULT CLASSIFICATION FOR HIGH VOLTAGE POWER CABLES در word

 مقاله A NOVEL APPROACH TO ACCURATE FAULT CLASSIFICATION FOR HIGH VOLTAGE POWER CABLES در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله A NOVEL APPROACH TO ACCURATE FAULT CLASSIFICATION FOR HIGH VOLTAGE POWER CABLES در …

Read More »