اتوکد و رساله فرهنگسرادرنمونه اول در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد اتوکد و رساله فرهنگسرادرنمونه اول در word رساله فرهنگسرا با فرمت doc نقشه های اتوکدی فرهنگسرا که دارای 2 طبقه است شامل( پلان های اندازه گذاری_ پلان های مبلمان_ سایت پلان_ تحلیل موقعیت سایت_ 4 عدد نما …

Read More »

مقاله مفهوم شناسی فرم و تاثیر متقابل آن بر معماری معاصر (نمونه موردی: معماری موزه) در word

 مقاله مفهوم شناسی فرم و تاثیر متقابل آن بر معماری معاصر (نمونه موردی: معماری موزه) در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مفهوم شناسی فرم و تاثیر متقابل آن بر معماری معاصر (نمونه …

Read More »

مقاله مقایسه اثر دو محیط کشت ME و MSتغییر یافته بر روی مولفه های پرآوری نارون ملجUlmus glabra در word

 مقاله مقایسه اثر دو محیط کشت ME و MSتغییر یافته بر روی مولفه های پرآوری نارون ملجUlmus glabra در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مقایسه اثر دو محیط کشت ME و MSتغییر …

Read More »

مقاله Health Protection in Nuclear Weapons Explosion در word

 مقاله Health Protection in Nuclear Weapons Explosion در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Health Protection in Nuclear Weapons Explosion در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله اندازه گیری تجربی ومدلسازی عددی توزیع دما ورطوبت درمکان های پرجمعیت در word

 مقاله اندازه گیری تجربی ومدلسازی عددی توزیع دما ورطوبت درمکان های پرجمعیت در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اندازه گیری تجربی ومدلسازی عددی توزیع دما ورطوبت درمکان های پرجمعیت در word  کاملا …

Read More »

بررسی آماری – همدیدی توفان های تندری استان خوزستان در word

 بررسی آماری – همدیدی توفان های تندری استان خوزستان در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی آماری – همدیدی توفان های تندری استان خوزستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله بررسی رفتار پلاستیک فولاد زنگ نزن دوفازی AISI 329 دردماهای بالا در word

 مقاله بررسی رفتار پلاستیک فولاد زنگ نزن دوفازی AISI 329 دردماهای بالا در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی رفتار پلاستیک فولاد زنگ نزن دوفازی AISI 329 دردماهای بالا در word  کاملا …

Read More »

مقاله Visualization of CO2 Content Effect on Expansion Behaviour of HMS PP Extruded Foam در word

 مقاله Visualization of CO2 Content Effect on Expansion Behaviour of HMS PP Extruded Foam در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Visualization of CO2 Content Effect on Expansion Behaviour of HMS PP Extruded …

Read More »

تعیین بهترین روش و زمان استخراج اسید هیومیک از ذغال سنگ نارس در نیل به کشاورزی پایدار در word

 تعیین بهترین روش و زمان استخراج اسید هیومیک از ذغال سنگ نارس در نیل به کشاورزی پایدار در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین بهترین روش و زمان استخراج اسید هیومیک از ذغال …

Read More »

مقاله شناسایی انگل های چشم و آبشش ماهی تیزکولی تالاب انزلی در word

 مقاله شناسایی انگل های چشم و آبشش ماهی تیزکولی تالاب انزلی در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شناسایی انگل های چشم و آبشش ماهی تیزکولی تالاب انزلی در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »