معرفی قارچ Cryphonectria Parasitica عامل بیماری سوختگی شاه بلوط در جنگل هیرکانی در word

 معرفی قارچ Cryphonectria Parasitica عامل بیماری سوختگی شاه بلوط در جنگل هیرکانی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد معرفی قارچ Cryphonectria Parasitica عامل بیماری سوختگی شاه بلوط در جنگل هیرکانی در word  کاملا …

Read More »

مقاله تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری با تمرکز بر روابط بین بازارهای بورس طلا و ارز با رویکرد ارزش در معرض ریسک در word

 مقاله تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری با تمرکز بر روابط بین بازارهای بورس طلا و ارز با رویکرد ارزش در معرض ریسک در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تعیین میزان بهینه سرمایه …

Read More »

تحقیق معماری پلها در شهرهای مختلف در word

 تحقیق معماری پلها در شهرهای مختلف در word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق معماری پلها در شهرهای مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله بررسی بوم شناختی و زیست شناختی Hypocolius ampelinus در word

 مقاله بررسی بوم شناختی و زیست شناختی Hypocolius ampelinus در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی بوم شناختی و زیست شناختی Hypocolius ampelinus در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله بررسی تغییرات جرم در طی آلتراسیون سنگهای ولکانیکی منطقه قوچدر پلنگ ( شمال شرق کاشمر) در word

 مقاله بررسی تغییرات جرم در طی آلتراسیون سنگهای ولکانیکی منطقه قوچدر پلنگ ( شمال شرق کاشمر) در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تغییرات جرم در طی آلتراسیون سنگهای ولکانیکی منطقه قوچدر …

Read More »

مقاله تحلیل ظرفیت باربری پی سنگ ها تحت اثر بارهای وزنی با در نظر گرفتن اثر آب در word

 مقاله تحلیل ظرفیت باربری پی سنگ ها تحت اثر بارهای وزنی با در نظر گرفتن اثر آب در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تحلیل ظرفیت باربری پی سنگ ها تحت اثر بارهای …

Read More »

مقاله تاثیر فعالیت های معدنی بر محیط زیست و راههای کم کردن اثرات آنها، با ارائه مواردی از معدن قلعه زری بیرجند در word

 مقاله تاثیر فعالیت های معدنی بر محیط زیست و راههای کم کردن اثرات آنها، با ارائه مواردی از معدن قلعه زری بیرجند در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر فعالیت های معدنی …

Read More »

آشنایی با پرس ها و نحوه عملكرد آنها در word

 آشنایی با پرس ها و نحوه عملكرد آنها در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آشنایی با پرس ها و نحوه عملكرد آنها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

مقاله تحلیل هیدرودینامیکی عددی سازه های مغروق پوسته ای با معرفی روش منطقه بندی و مطالعه نزدیکی سازه با کف دریا در word

 مقاله تحلیل هیدرودینامیکی عددی سازه های مغروق پوسته ای با معرفی روش منطقه بندی و مطالعه نزدیکی سازه با کف دریا در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تحلیل هیدرودینامیکی عددی سازه های …

Read More »

مقاله بحران سیل در شمال تهران: مرور فعالیت های انجام گرفته در جهت مقابله با آن و وضعیت فعلی در word

 مقاله بحران سیل در شمال تهران: مرور فعالیت های انجام گرفته در جهت مقابله با آن و وضعیت فعلی در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بحران سیل در شمال تهران: مرور فعالیت …

Read More »