هزینه خلاقیت: از دیدگاه کنترلی در word

 هزینه خلاقیت: از دیدگاه کنترلی در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد هزینه خلاقیت: از دیدگاه کنترلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه …

Read More »

مقاله بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

 مقاله بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و بازده …

Read More »

شیپ فایل آبراهه های استان مرکزی در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل Gis (جی آی اس) ارائه میگردد  شیپ فایل آبراهه های استان مرکزی در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Gis می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ArcGis (آرک جی ای اس) شیپ فایل آبراهه …

Read More »

تعیین میزان آسیب زلزله های آینده بوسیله آنالیز سایزموتکتونیکی گسل های مهم منطقه آذربایجان در word

 تعیین میزان آسیب زلزله های آینده بوسیله آنالیز سایزموتکتونیکی گسل های مهم منطقه آذربایجان در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین میزان آسیب زلزله های آینده بوسیله آنالیز سایزموتکتونیکی گسل های مهم منطقه …

Read More »

مقاله طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت خطوط مترو به روش B.O.T در word

 مقاله طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت خطوط مترو به روش B.O.T در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک …

Read More »

مقاله نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصاد روستاها با استفاده از تکنیک swot محدوده مورد مطالعه:روستای جامخانه در word

 مقاله نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصاد روستاها با استفاده از تکنیک swot محدوده مورد مطالعه:روستای جامخانه در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصاد روستاها با استفاده …

Read More »

بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش های آماری چند متغیره در word

 بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش های آماری چند متغیره در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از …

Read More »

بررسی شرایط پذیرش مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) توسط کارکنان سازمان های ورزشی خراسان جنوبی در word

 بررسی شرایط پذیرش مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) توسط کارکنان سازمان های ورزشی خراسان جنوبی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی شرایط پذیرش مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) توسط کارکنان …

Read More »