Breaking News

ناحیه بندی تصاویر با کمک مدلهای فعال و کاربرد آن در پزشکی در word

 ناحیه بندی تصاویر با کمک مدلهای فعال و کاربرد آن در پزشکی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ناحیه بندی تصاویر با کمک مدلهای فعال و کاربرد آن در پزشکی در word  کاملا …

Read More »

مقاله بررسی کارکردهای پدافند غیر عامل در حوزه ی امنیت ملی ایران در word

 مقاله بررسی کارکردهای پدافند غیر عامل در حوزه ی امنیت ملی ایران در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی کارکردهای پدافند غیر عامل در حوزه ی امنیت ملی ایران در word  کاملا …

Read More »

بررسی اپیدمیولوژیک شغلی مراجعه‌کنندگان جهت عمل جراحی CTS در بیمارستان‌های کاشانی سال‌های 81 در 1?379 در word

 بررسی اپیدمیولوژیک شغلی مراجعه‌کنندگان جهت عمل جراحی CTS در بیمارستان‌های کاشانی سال‌های 81 در 1?379 در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اپیدمیولوژیک شغلی مراجعه‌کنندگان جهت عمل جراحی CTS در بیمارستان‌های کاشانی سال‌های …

Read More »

بررسی عوامل مؤثر بر انتقال ارزش ویژه برند در وضعیت تغییر نام برند در word

 بررسی عوامل مؤثر بر انتقال ارزش ویژه برند در وضعیت تغییر نام برند در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل مؤثر بر انتقال ارزش ویژه برند در وضعیت تغییر نام برند در …

Read More »

بررسی حسابداری دولتی در word

 بررسی حسابداری دولتی در word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی حسابداری دولتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله Optical Filter Based on Sagnac Effect Using Optical Ring Resonator در word

 مقاله Optical Filter Based on Sagnac Effect Using Optical Ring Resonator در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Optical Filter Based on Sagnac Effect Using Optical Ring Resonator در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

بررسی شاخص های معماری پایدار در طراحی موزه ها در word

 بررسی شاخص های معماری پایدار در طراحی موزه ها در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی شاخص های معماری پایدار در طراحی موزه ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله تاثیر و جایگاه مدیریت دانش در یکپارچگی ، ایمنی و توانمند سازی در word

 مقاله تاثیر و جایگاه مدیریت دانش در یکپارچگی ، ایمنی و توانمند سازی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر و جایگاه مدیریت دانش در یکپارچگی ، ایمنی و توانمند سازی در …

Read More »

مدیریت انرژی در شبکه بیسیم AdHoc در word

 مدیریت انرژی در شبکه بیسیم AdHoc در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدیریت انرژی در شبکه بیسیم AdHoc در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله ارزیابی تاثیر نوع قلمه، زمان قلمه گیری و میزان هورمون IBA بر قلمه های درخت شیشم (Dalbergia sissoo) در word

 مقاله ارزیابی تاثیر نوع قلمه، زمان قلمه گیری و میزان هورمون IBA بر قلمه های درخت شیشم (Dalbergia sissoo) در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی تاثیر نوع قلمه، زمان قلمه گیری …

Read More »