مقاله استفاده از نانوذرات برای حفاظت لوله های بتنی در مقابل خوردگی میکروبی در word

 مقاله استفاده از نانوذرات برای حفاظت لوله های بتنی در مقابل خوردگی میکروبی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استفاده از نانوذرات برای حفاظت لوله های بتنی در مقابل خوردگی میکروبی در …

Read More »

مقاله بررسی امواج ضربه ای یونی – صوتی درپلاسمای غباری غیرمغناطیده در word

 مقاله بررسی امواج ضربه ای یونی – صوتی درپلاسمای غباری غیرمغناطیده در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی امواج ضربه ای یونی – صوتی درپلاسمای غباری غیرمغناطیده در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله مکانیابی نشت در شبکه های توزیع آب بر اساس کمینه سازی مجموع مربعات خطا در word

 مقاله مکانیابی نشت در شبکه های توزیع آب بر اساس کمینه سازی مجموع مربعات خطا در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مکانیابی نشت در شبکه های توزیع آب بر اساس کمینه سازی …

Read More »

بررسی تاثیرات دما و فشار منابع گرمایی و ویژگی های سیال عامل بر روی بازدهی و کار خالص خروجی سیکل ارگانیک رانکین در word

 بررسی تاثیرات دما و فشار منابع گرمایی و ویژگی های سیال عامل بر روی بازدهی و کار خالص خروجی سیکل ارگانیک رانکین در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیرات دما و فشار …

Read More »

مقاله بررسی وضعیت سیستم تهویه اتاق عمل بیمارستان های منتخب در word

 مقاله بررسی وضعیت سیستم تهویه اتاق عمل بیمارستان های منتخب در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی وضعیت سیستم تهویه اتاق عمل بیمارستان های منتخب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مطالبه وجه در word

 مطالبه وجه در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالبه وجه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

اصلاح سطح ترکیب میان حفره HMS با پلی آنیلین جهت حذف رنگزای اسید زرد 49 از محیط های آبی در word

 اصلاح سطح ترکیب میان حفره HMS با پلی آنیلین جهت حذف رنگزای اسید زرد 49 از محیط های آبی در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اصلاح سطح ترکیب میان حفره HMS با پلی …

Read More »

مقاله ارزیابی نقش عوامل اقلیمی بر گردشگری و محیط زیست تالابها (مطالعه موردی تالاب گندمان) در word

 مقاله ارزیابی نقش عوامل اقلیمی بر گردشگری و محیط زیست تالابها (مطالعه موردی تالاب گندمان) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی نقش عوامل اقلیمی بر گردشگری و محیط زیست تالابها (مطالعه …

Read More »

مقاله شناسایی گوش بااستفاده از روش استخراج مشخصه HMAX و طبقه بندی کننده SVM در word

 مقاله شناسایی گوش بااستفاده از روش استخراج مشخصه HMAX و طبقه بندی کننده SVM در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شناسایی گوش بااستفاده از روش استخراج مشخصه HMAX و طبقه بندی کننده …

Read More »

نقشه بخش های شهرستان اسلام آباد غرب در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل Gis (جی آی اس) ارائه میگردد  نقشه بخش های شهرستان اسلام آباد غرب در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Gis می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ArcGis (آرک جی ای اس) نقشه بخش …

Read More »