مقاله بررسی اثر پیشکرنش بر رفتار رسوبسختی آلیاژ آلومینیوم 2024 در word

 مقاله بررسی اثر پیشکرنش بر رفتار رسوبسختی آلیاژ آلومینیوم 2024 در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثر پیشکرنش بر رفتار رسوبسختی آلیاژ آلومینیوم 2024 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

ساخت ترانسفورماتورهای قدرت تک فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن در word

 ساخت ترانسفورماتورهای قدرت تک فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن در word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ساخت ترانسفورماتورهای قدرت تک فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی …

Read More »

مقاله Electrorheological nanofluids: preparation and characterization در word

 مقاله Electrorheological nanofluids: preparation and characterization در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Electrorheological nanofluids: preparation and characterization در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله بررسی امکان پرورش بچه ماهی سی باس آسیایی Asian Sea bass, lates calcarifer دراستخرهای خاکی مزارع پرورش میگوی منطقه گواتر در word

 مقاله بررسی امکان پرورش بچه ماهی سی باس آسیایی Asian Sea bass, lates calcarifer دراستخرهای خاکی مزارع پرورش میگوی منطقه گواتر در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی امکان پرورش بچه ماهی …

Read More »

مقاله Overall Equipment Effectiveeness(OEE) و نحوه محاسبه آن در word

 مقاله Overall Equipment Effectiveeness(OEE) و نحوه محاسبه آن در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Overall Equipment Effectiveeness(OEE) و نحوه محاسبه آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله مطالعه تجربی اثر مخزن خارجی زیر بال بر رفتار آیرودینامیکی در word

 مقاله مطالعه تجربی اثر مخزن خارجی زیر بال بر رفتار آیرودینامیکی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه تجربی اثر مخزن خارجی زیر بال بر رفتار آیرودینامیکی در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله تاثیر کشت درون شیشه ای بر کیفیت و کمیت اسانس آویشن دنایی Thymus daenensis subsp. Daenensis در دو اکوتیپ اصفهان و ایلام در word

 مقاله تاثیر کشت درون شیشه ای بر کیفیت و کمیت اسانس آویشن دنایی Thymus daenensis subsp. Daenensis در دو اکوتیپ اصفهان و ایلام در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر کشت درون …

Read More »

مقاله بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره زیره سبز Cuminum cyminum L و تنباکو Nicotiana tabacum L. بر مرگ و میر و کاهش وزن سن گندم Eurygaster integriceps put در word

 مقاله بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره زیره سبز Cuminum cyminum L و تنباکو Nicotiana tabacum L. بر مرگ و میر و کاهش وزن سن گندم Eurygaster integriceps put در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل …

Read More »

مقاله بررسی رابطه بازی های رایانه ای با سلامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر گچساران در word

 مقاله بررسی رابطه بازی های رایانه ای با سلامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر گچساران در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی رابطه بازی های رایانه ای با سلامت روانی دانش …

Read More »

مقاله انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و SHANNON در word

 مقاله انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و SHANNON در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی …

Read More »