Breaking News

مقاله پیش بینی مکانی غلظت CL و SAR آب زیر زمینی با استفاده از مدل ژئواستاتیستیک (مطالعه موردی دشت شبستر) در word

 مقاله پیش بینی مکانی غلظت CL و SAR آب زیر زمینی با استفاده از مدل ژئواستاتیستیک (مطالعه موردی دشت شبستر) در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پیش بینی مکانی غلظت CL و …

Read More »

مروری بر نقش مبلمان شهری در زیبا سازی منظر شهری نمونه موردی شهر دزفول در word

 مروری بر نقش مبلمان شهری در زیبا سازی منظر شهری نمونه موردی شهر دزفول در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مروری بر نقش مبلمان شهری در زیبا سازی منظر شهری نمونه موردی شهر …

Read More »

مقاله تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر میزان گرایش اعضای باشگاه پژوهشگران جوان به انجام فعالیت های پژوهشی در سال 1388 در word

 مقاله تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر میزان گرایش اعضای باشگاه پژوهشگران جوان به انجام فعالیت های پژوهشی در سال 1388 در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی …

Read More »

پروتئومیکس وکاربرد آن در علوم دامی در word

 پروتئومیکس وکاربرد آن در علوم دامی در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروتئومیکس وکاربرد آن در علوم دامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله Novel polythiophene/ZnO nanocomposites: synthesize, characterization and evaluation of their physical properties در word

 مقاله Novel polythiophene/ZnO nanocomposites: synthesize, characterization and evaluation of their physical properties در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Novel polythiophene/ZnO nanocomposites: synthesize, characterization and evaluation of their physical properties در word  کاملا …

Read More »

مقاله ارائه الگوی سیستم حمایت تصمیم مالی برای سازمان بورس اوراق بهادار و سنجش میزان تناسب آن در استان گیلان در word

 مقاله ارائه الگوی سیستم حمایت تصمیم مالی برای سازمان بورس اوراق بهادار و سنجش میزان تناسب آن در استان گیلان در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارائه الگوی سیستم حمایت تصمیم مالی …

Read More »

مقاله بررسی گزارش سازمان بهداشت جهانیWHOدر سال 1122 در مورد وضعیت آلودگی شهر یاسوج پایتخت طبعیت ایران در word

 مقاله بررسی گزارش سازمان بهداشت جهانیWHOدر سال 1122 در مورد وضعیت آلودگی شهر یاسوج پایتخت طبعیت ایران در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی گزارش سازمان بهداشت جهانیWHOدر سال 1122 در مورد …

Read More »

مقاله روشهای کنترل خوردگی ورسوبگذاری درشبکه های توزیع آب در word

 مقاله روشهای کنترل خوردگی ورسوبگذاری درشبکه های توزیع آب در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله روشهای کنترل خوردگی ورسوبگذاری درشبکه های توزیع آب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله معرفی قائده ی طلایی مشارکت و برآورد پتانسیل مشارکت های اقتصادی در شهرداری اصفهان در word

 مقاله معرفی قائده ی طلایی مشارکت و برآورد پتانسیل مشارکت های اقتصادی در شهرداری اصفهان در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله معرفی قائده ی طلایی مشارکت و برآورد پتانسیل مشارکت های اقتصادی …

Read More »

مقاله برسی میزان افسردگی دردانش آموزان سال سوم دبیرستان درشهرستان صائین قلعه در word

 مقاله برسی میزان افسردگی دردانش آموزان سال سوم دبیرستان درشهرستان صائین قلعه در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برسی میزان افسردگی دردانش آموزان سال سوم دبیرستان درشهرستان صائین قلعه در word  کاملا …

Read More »