Breaking News

مقاله تشخیص سرطان سینه با استفاده از روشی جدید برای یادگیری در داده های چند رده ای و نامتوازن در word

 مقاله تشخیص سرطان سینه با استفاده از روشی جدید برای یادگیری در داده های چند رده ای و نامتوازن در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تشخیص سرطان سینه با استفاده از روشی …

Read More »

مقاله Biotechnology drilling fluid using a new method for extracting fossil fuels در word

 مقاله Biotechnology drilling fluid using a new method for extracting fossil fuels در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Biotechnology drilling fluid using a new method for extracting fossil fuels در word  کاملا …

Read More »

مقاله بررسی تاثیر تبلیغات و بازاریابی توریسم بر توسعه صنعت گردشگری در word

 مقاله بررسی تاثیر تبلیغات و بازاریابی توریسم بر توسعه صنعت گردشگری در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تاثیر تبلیغات و بازاریابی توریسم بر توسعه صنعت گردشگری در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله بررسی اثرات ریزگردها بر اکوسیستمهای مختلف در word

 مقاله بررسی اثرات ریزگردها بر اکوسیستمهای مختلف در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثرات ریزگردها بر اکوسیستمهای مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله ارزیای چند لاین گندم با استفاده از روش شاخص انتخاب در word

 مقاله ارزیای چند لاین گندم با استفاده از روش شاخص انتخاب در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیای چند لاین گندم با استفاده از روش شاخص انتخاب در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

نقش گیاهان بومزاد (آندمیک) در جذب گردشگر (مطالعه موردی: گیاهان دارویی استان فارس) در word

 نقش گیاهان بومزاد (آندمیک) در جذب گردشگر (مطالعه موردی: گیاهان دارویی استان فارس) در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش گیاهان بومزاد (آندمیک) در جذب گردشگر (مطالعه موردی: گیاهان دارویی استان فارس) در …

Read More »

مقاله بررسی نقش استقرار اتاق فکر در عملکرد مدیران آموزش و پرورش استان آذر بایجان شرقی در سال تحصیلی 93 – 94 در word

 مقاله بررسی نقش استقرار اتاق فکر در عملکرد مدیران آموزش و پرورش استان آذر بایجان شرقی در سال تحصیلی 93 – 94 در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی نقش استقرار اتاق …

Read More »

مقاله میزان مداخله دولت در اقتصاد در word

 مقاله میزان مداخله دولت در اقتصاد در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله میزان مداخله دولت در اقتصاد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله تعیین ظرفیت DVR برای اصلاح فرونشست ولتاژ ناشی از را هاندازی موتورهای القائی بدون تخلیه انرژی در word

 مقاله تعیین ظرفیت DVR برای اصلاح فرونشست ولتاژ ناشی از را هاندازی موتورهای القائی بدون تخلیه انرژی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تعیین ظرفیت DVR برای اصلاح فرونشست ولتاژ ناشی از …

Read More »

مقاله اثرات شوری بر پاره ای از ویژگی های فیزیولوژیک و رشد دو رقم جو در word

 مقاله اثرات شوری بر پاره ای از ویژگی های فیزیولوژیک و رشد دو رقم جو در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثرات شوری بر پاره ای از ویژگی های فیزیولوژیک و رشد …

Read More »