کارآموزی مخابرات در word

 کارآموزی مخابرات در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کارآموزی مخابرات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

پاورپوینت گزارش کار روستا (1) در word

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت گزارش کار روستا (1) در word دارای 52 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت پاورپوینت گزارش کار روستا (1) در word  …

Read More »

بررسی تاثیر سبک رهبری بر عملکرد کارکنان از دیدگاه رنسیس لیکرت در word

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  بررسی تاثیر سبک رهبری بر عملکرد کارکنان از دیدگاه رنسیس لیکرت در word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی …

Read More »

مقاله بررسی تاثیر آمادگی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بر نحوه عملکرد آنها در word

 مقاله بررسی تاثیر آمادگی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بر نحوه عملکرد آنها در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تاثیر آمادگی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بر نحوه عملکرد آنها در word  کاملا …

Read More »

مقاله از مصدق تا پهلوی در word

 مقاله از مصدق تا پهلوی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله از مصدق تا پهلوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله کتاب جامع داروها در word

 مقاله کتاب جامع داروها در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کتاب جامع داروها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحقیق اصول پایه ایمنی شناسی در ارولوژی در word

 تحقیق اصول پایه ایمنی شناسی در ارولوژی در word دارای 159 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق اصول پایه ایمنی شناسی در ارولوژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن در word

 مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن در word  کاملا …

Read More »

مقاله جاده و جاده سازی در word

 مقاله جاده و جاده سازی در word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله جاده و جاده سازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله گرافیک بسته بندی در word

 مقاله گرافیک بسته بندی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله گرافیک بسته بندی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »