مقاله اثر سینرژیک نانواکسید روی واسیدسیتریک بر میزان رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در آب انبه و آب هویج در word

 مقاله اثر سینرژیک نانواکسید روی واسیدسیتریک بر میزان رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در آب انبه و آب هویج در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثر سینرژیک نانواکسید روی واسیدسیتریک بر میزان رشد …

Read More »

مقاله بررسی توانایی روش های فراذهنی در بهینه سازی سازه های خرپایی در word

 مقاله بررسی توانایی روش های فراذهنی در بهینه سازی سازه های خرپایی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی توانایی روش های فراذهنی در بهینه سازی سازه های خرپایی در word  کاملا …

Read More »

مقاله تخمین نیروهای هیدرودینامیکی طولی در اعضای استوانه ای با استفاده از ویونت در word

 مقاله تخمین نیروهای هیدرودینامیکی طولی در اعضای استوانه ای با استفاده از ویونت در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تخمین نیروهای هیدرودینامیکی طولی در اعضای استوانه ای با استفاده از ویونت در …

Read More »

مقاله مدل کردن رفتار مواد مغناطیسی با درنظر گرفتن پدیدة هیسترزیس به کمک شبکه عصبی در word

 مقاله مدل کردن رفتار مواد مغناطیسی با درنظر گرفتن پدیدة هیسترزیس به کمک شبکه عصبی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدل کردن رفتار مواد مغناطیسی با درنظر گرفتن پدیدة هیسترزیس به …

Read More »

مقاله آثاراخلاقی ،تربیتی گردشگری مذهبی در word

 مقاله آثاراخلاقی ،تربیتی گردشگری مذهبی در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آثاراخلاقی ،تربیتی گردشگری مذهبی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

Adsorbent Porous Keratin Sponge from Waste Chicken Feather در word

 Adsorbent Porous Keratin Sponge from Waste Chicken Feather در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Adsorbent Porous Keratin Sponge from Waste Chicken Feather در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم در مهر ماه95 در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  نمونه سوال هدیه های آسمانی ششم در مهر ماه95 در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی اف نمونه …

Read More »

مقاله «معری» شاعر است یا فیلسوف؟ در word

 مقاله «معری» شاعر است یا فیلسوف؟ در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله «معری» شاعر است یا فیلسوف؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

ارزیابی ریسک زیست محیطی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان با روش های HAZAN و Frank&Morgan در word

 ارزیابی ریسک زیست محیطی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان با روش های HAZAN و Frank&Morgan در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی ریسک زیست محیطی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی …

Read More »

بهبود برخی شاخصهای رشدی ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی با استفاده از اسید سالیسیلیک در word

 بهبود برخی شاخصهای رشدی ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی با استفاده از اسید سالیسیلیک در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بهبود برخی شاخصهای رشدی ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی با استفاده …

Read More »