محاسبه مقدار بیت کوین و تبدیل ان به واحد های ارزی با اکسل در word

توجه : این پروژه به صورت فایل excel (اکسل) ارائه میگردد  محاسبه مقدار بیت کوین و تبدیل ان به واحد های ارزی با اکسل در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Execl می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل اکسل محاسبه مقدار بیت …

Read More »

مقاله How international assistance can support local and national disaster response effectively Exprrirnces of the International Federation of Red Croaa and Red CIدرescenr Sucieties در word

 مقاله How international assistance can support local and national disaster response effectively Exprrirnces of the International Federation of Red Croaa and Red CIدرescenr Sucieties در word دارای 0 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله How international …

Read More »

گزارش کارآموزی مکانیک، در مجتمع كارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در word

 گزارش کارآموزی مکانیک، در مجتمع كارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد گزارش کارآموزی مکانیک، در مجتمع كارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله استفاده از تکنولوژی Smart Grid به منظور پیک سایی در شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده در word

 مقاله استفاده از تکنولوژی Smart Grid به منظور پیک سایی در شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استفاده از تکنولوژی Smart Grid به منظور پیک …

Read More »

مقاله بکارگیری مدل آماری تاگوچی د رطراحی مطالعات آلودگی هوا در word

 مقاله بکارگیری مدل آماری تاگوچی د رطراحی مطالعات آلودگی هوا در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بکارگیری مدل آماری تاگوچی د رطراحی مطالعات آلودگی هوا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی با رعایت اصول آموزش و پرورش صحیح همه مقاطع تحصیلی در word

 اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی با رعایت اصول آموزش و پرورش صحیح همه مقاطع تحصیلی در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی با رعایت اصول آموزش و پرورش صحیح …

Read More »

مقاله Foggara a traditional system of the groundwater catchment in algeria در word

 مقاله Foggara a traditional system of the groundwater catchment in algeria در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Foggara a traditional system of the groundwater catchment in algeria در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله Presenting a multicast routing protocol for enhanced efficiency in mobile adدرhoc networks در word

 مقاله Presenting a multicast routing protocol for enhanced efficiency in mobile adدرhoc networks در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Presenting a multicast routing protocol for enhanced efficiency in mobile adدرhoc networks در …

Read More »

ارزیابی جنگل کاری کاج بروسیا pinus bruti ten)) در منطقه رامیان، استان گلستان در word

 ارزیابی جنگل کاری کاج بروسیا pinus bruti ten)) در منطقه رامیان، استان گلستان در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی جنگل کاری کاج بروسیا pinus bruti ten)) در منطقه رامیان، استان گلستان در …

Read More »

ازآستین طبیبان ، قولی درمسئولیت مدنی پزشكان در word

 ازآستین طبیبان ، قولی درمسئولیت مدنی پزشكان در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ازآستین طبیبان ، قولی درمسئولیت مدنی پزشكان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »