Home / آموزش ابتدايي / مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری در word

مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری در word

مقدمه
ویژگیهای ورودی عاطفی
راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش یادگیری
نظریه یادگیری معنی دار کلامی
یادگیری مطالب معنی دار
انگیزش و یادگیری معنی دار
یادگیری از راه مشاهده
مراحل یادگیری از راه مشاهده
مرحله به یاد سپاری یا یادداری
مرحله تولیدی یا بازآفرینی
مرحله انگیزش
تعریف انگیزش و انگیزه
تعریف آموزش برای یادگیری در حد تسلط
1-مداومت و استمرار بحث و مطالعات علمی
2-نباید از یادگیری و تسهیل آگاهی در هیچ شرائطی استنکاف نمود
3-رعایت نظافت و پاکیزگی و آراستن ظاهر
4-صلاحیت و شایستگی معلم در امر تعلیم
5-حفظ حیثیت و شئون علم و دانش
6-دریغ نورزیدن از تعلیم علم
7-بازتابهای رفتار و کردار معلم و تأثیر آن در رفتار شاگردان
ایجاد و پرورش روحیه مثبت
عادات غلط را بهبود بخشید
روش خلاق
روشهای یادآوری بهتر
روحیه مثبت در خود ایجاد کنید
مهارتهای حافظه با تداعی
هدفهای یادگیری از دیدگاه گانیه
1-نشانه آموزی
2-محرک
3-زنجیره کردن
4-همخوانی آموزی کلامی
5-بازشناسی آموزی
6-مفهوم آموزی
7-قاعده آموزی
انواع یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران
یادگیری برای بقاء
یادگیری برای گذار
یادگیری دوگانه
یادگیری آینده نگر
یادگیری تک حلقه‌ای
یادگیری دو حلقه‌ای
یادگیری سه حلقه‌ای
متغیرهای مؤثر بر یادگیری سازمانی
الف) ساختار
ب: محیط
ج: تکنولوژی
د: فرهنگ سازمانی
و) رهبری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری در word

1- روانشناسی پرورشی علی اکبر سیف ، ویراست نو ،‌انتشارات آگاه ویرایش (5)
2- آداب تعلیم و تربیت در اسلام ،‌تألیف شهید ثانی ، ترجمه سید محمد باقر محبتی – دفتر نشر فرهنگ اسلامی – تاریخ نشر خرداد 59
3- آئین مطالعه و یادگیری – مترجم مهندس مرتضی نصرت – مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی و اخذ شهید بهشتی
4- روانشناسی تربیتی – دکتر محمدپارسا- انتشارات علمی
5- مجلات رشد و پیوند

مقدمه

 هدف آموزش آسان کردن یادگیری است.یادگیری را میتوان به راههای گوناگون تعریف کرد.کسب اطلاعات و اندیشه­های تازه، عادتهای مختلف،مهارتهای متنوع و راههای گوناگون حل کردن مسائل همچنین یادگیریها میتوان بصورت کسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی کسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی کسب رفتار و اعمال ناپسند نیز تعریف کرد ، پس یادگیری حوزی بسیار گسترده ای شامل می شود

با این حال معروفترین برای یادگیری این است : یادگیری به فرایند ایجاد نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است ، گفته می شود و نمی توان آنرا به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ، خستگی ، یا داروها پدید می آید نسبت داد

ویژگیهای مهم یادگیری عبارتند از : 1- تغییر  2- تغییر نسبتاً پایدار
3- تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری  4- تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری بر اثر تجربه

ویژگیهای ورودی عاطفی[1]

ویژگیهای ورودی عاطفی نشان دهنده انگیزش یادگیری یا همان علاقه به درس است .  همه می دانیم که علاقه به درس دقت کوشش و پشتکار یادگیرنده را افزایش می دهد و در نتیجه بر یادگیری او تأثیر مثبت دارد ، بنابراین کوشش در بالا بردن سطح علاقه یادگیرنده یکی از تدابیر آموزشی معلم به حساب می آید

آنچه که تعیین کننده ویژگیهای ورودی عاطفی یا انگیزش دانش آموزان برای یادگیری یک موضوع تازه است تصورات او از موفقیتها یا
شکست هایی است که در گذشته از موضوعهای تازه کسب کرده است

به عبارت دیگر تصور یادگیرنده درباره موفقیت یا شکست در یک تکلیف یادگیری مبتنی بر تجاربی است که وی از آن تکلیف یا تکالیف مشابه آن به دست آورده است،اگریادگیرنده معتقد باشد که در گذشته تکالیف مشابهی را با موفقیت انجام داده است احتمالاً با تکلیف بعدی نیز با نوعی عاطفه مثبت برخورد خواهد کرد

در مقابل اگر اعتقاد داشته باشد که در تکالیف مشابه گذشته با شکست مواجه خواهد شد . این عواطف مثبت یا منفی ابتدا مشخص و محدود به درسهای خاص گسترش یابد و تا آنجا وسعت می گیرد که تمام دروس آموزشگاهی را شامل می شود

راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش یادگیری

مشکل کمبود انگیزش یادگیری دانش آموزان یا کمبود علاقه آنان نسبت به یادگیری موضوعهای تازه ناشی از شکست های پی در پی قبلی در درسهای مشابه درس جدید است .  بنابراین بهترین راه رفع این مشکل این است که سطح رفتارهای ورودی شناختی و در صورت لزوم سطح رفتارهای ورودی روانی ـ حرکتی دانش آموزان را بالا ببریم و کیفیت آموزش را نیز بهبود ببخشیم ، این اقدامات سبب افزایش یادگیری و کسب موفقیت از سوی دانش آموز در درسهای تازه خواهد شد این کسب موفقیت باعث می شود که یادگیرنده به تدریج به تصوری مثبت تر از تواناییهای خود نسبت به یادگیری آموزشگاهی دست یابد . اگر این جریان در چندین واحد یادگیری ادامه یابد از تصورات منفی دانش آموز نسبت به توانائیهایش در رابطه با یادگیری مطالب آموزشگاهی کاسته
می شود و بجای آن تصورات مثبت تری در این مورد کسب خواهد کرد که این خود علاقه و انگیزه یادگیری او را افزایش می دهد

آنچه که در بالا گفته شد بهترین روش ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به یادگیری موضوعهای درسی است . علاوه بر این روش کلی ، روانشناسان ترتیبی شیوه ها و فنون دیگری را کشف کرده اند که با توجه به آنها سطح علاقه و انگیزش یادگیرندگان را بالا می برد

نظریه یادگیری معنی دار کلامی

دیوید آزوبل واضع یکی از نظریه های معروف شناختی است که نظریه یادگیری معنی دار کلامی نام دارد ارتباط این نظریه با یادگیری آموزشگاهی بیشتر از سایر نظریه های یادگیری است . زیرا این نظریه در اصل برای توجیه و تبیین مسائل یادگیری کلامی مربوط به مطالعه درسی تدوین شده است . زوبل این نظریه را در چندین اثر خود به ویژه در کتاب روانشناسی پرورشی پرداختن به ماهیت ، شرایط ، بازده و ارزشیابی یادگیری کلامی است

به اعتقاد او یافته های روانشناسی پرورشی باید از پژوهشهای انجام شده در آموزشگاه و کلاس درس به دست آیند و روانشناسی پرورش تا آنجا باید به سایر مسائل روانشناسی بپردازد که در ارتباط عملی مستقیم با یادگیری کلاس درس باشند . به نظر او یادگیریهای طوطی ولر و سایر انواع یادگیری آزمایشگاهی غالباً با تکالیف یادگیری آموزشگاهی بی ارتباط اند . برای او یادگیری اصیل آموزشگاهی همان یادگیری معنی دار کلامی است. مطالعه نظریه آزویل مستلزم آشنایی با تعدادی متغیر فرضی و روابط میان آنهاست

یادگیری مطالب معنی دار

در نظریه آزوبل یادگیری معنی دار از راه ایجاد ارتباط بین مطالب تازه و مطالب قبلاً آموخته شده ایجاد می شود منظور از ایجاد ارتباط میان مطلب تازه و مطالب قبلی این است که بین مطلب جدید یادگیری و ساخت شناختی فرد نوعی ارتباط برقرار گردد . بنا به گفته الفراسنوا یادگیری و ساخت شناختی فرد نوعی ارتباط برقرار گردد


[1] – روانشناسی پرورشی دکتر سیف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

تجربیات تدوین شده در زمینه تدریس در word

 تجربیات تدوین شده در زمینه تدریس در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای …